Rejserefusion

Rejserefusionsblanket

Medlemmer af Kommunistisk Parti kan få udbetalt rejserefusion ifm. deltagelse i møder i landsledelsen, i partiets kongres og i diverse udvalg. Reglerne og satserne fremgår af nedenstående blanket. Ansøgning om rejserefusion skal indsendes senest 1 måned efter aktiviteten har fundet sted.