Danmark skal ud af EU

Danmarks medlemskab af EU betyder, at en lang række beslutninger er blevet flyttet fra Folketinget til EU’s udemokratiske organer.

Afgørende beslutninger om økonomi, sikkerhedspolitik og udenrigspolitik er blevet centraliseret i Bruxelles.

EU’s indre marked og arbejdskraftens frie bevægelighed er samtidig den direkte årsag til massiv social dumping i Danmark.

Arbejdere fra andre EU-lande bliver misbrugt som underbetalt arbejdskraft og udgør en meget konkret trussel mod vores løn- og arbejdsforhold og sidste ende vores velfærdssamfund. EU har gennem en lang række regler og domme svækket arbejdernes konflikret ikke bare i Danmark men i hele unionen.

FOR VELFÆRD OG RETTIGHEDER mod mere union

EU er et redskab for de største europæiske multinationale selskaber, både når det handler om løntrykkeri og om at skabe en ny, imperialistisk stormagt med eget militær og fælles udenrigsminister.

EU har traktatfæstet nyliberalismen som sin økonomiske model, og kampen for velfærd og sociale og faglige rettigheder i Danmark hænger derfor uløseligt sammen med kampen for selvbestemmelse og mod EU. Europagten lægger blandt andet op til, at lønnen skal ned og pensionsalderen op. Det har vi også set sket i Danmark.

Under dække af Coronapandemien og efter Storbritanniens brexit forsøger EU med alle midler at få mere magt og sætte turbo på unionsopbygningen.

FASTHOLD FORBEHOLDENE

De toneangivende politikere her i landet arbejder for at afskaffe vores forbehold. De har tidligere forsøgt at indføre Euroen og afskaffe retsforbeholdet. Men hver gang stemte befolkningen for at bevare vores forbehold. Det næste forbehold, som flere af politikerne ønsker at afskaffe, er forsvarsforbeholdet. Det skal være med til at trække Danmark ind i EU’s oprustning og opbygge en EU hær.

DERFOR

Kommunistisk Parti ønsker, at Danmark melder sig ud af EU og styrker sin selvstændighed. Vi støtter Folkebevægelsen Mod EU og folkelig modstand mod det udemokratiske EU-projekt overalt i Europa.