Tips til det gode medlemsmøde

Det gode medlemsmøde

 • Man skal kunne se, hvad formålet med mødet er. Det skal fremgå af dagsordenen, hvad der er i fokus politisk.
 • Politiske (hoved)diskussioner skal først på dagsordenen, gerne med oplæg om aktuelle nationale og internationale spørgsmål. Det kan være en god ide at have en oplægsholder udefra. Brug de digitale muligheder!
 • Der skal være plads til at diskutere ting, der netop er oppe i tiden. Og det er en god ide at have et fast punkt med ”Nyt fra medlemmerne”. Kammeraterne kan melde ind med det, de gerne vil fortælle om, og ledelsen sørger for, at det sættes på dagsordenen.
 • Der bør hyppigt være et element af skoling på medlemsmødet. Eksempelvis i forbindelse med partiets kampagner og til forståelse af aktuelle politiske spørgsmål.
 • Brug medlemsbladet og artikler på arbejderen.dk og Magasinet Arbejderen.
 • Vi skal arbejde med en levende demokratisk centralisme. Landsledelsens diskussioner om overordnede emner skal tages op. Det er vigtigt, at indholdet af disse diskussioner på medlemsmødet også går tilbage til højere ledelser.
 • Rolle og placering af rapporter fra højere ledelser skal afstemmes efter politisk vigtighed.
 • Generelt kan orienteringspunkter flyttes ned på dagsordenen.
 • Det organisatoriske skal med, men må ikke tage overhånd. Der skal findes en form for balance, så den organisatoriske planlægning er forberedt af ledelsen inden mødet.
 • Lav eventuelt en tidsplan for mødet på forkant – så er det nemmere at strukturere diskussionen undervejs.
 • Et godt forberedt møde er et bedre møde. Flere kan med fordel inddrages i mødeforberedelserne. Det gælder mødeleder og oplægsholdere. Kammerater, der bliver bedt om at rapportere fra f.eks. landsledelsesmøder, skal have det at vide i god tid. Det kvalificerer mødet, at alle er godt forberedt.
 • Vær opmærksom på at kammeraterne lærer og tilegner sig tingene forskelligt – ikke alle er superlæsere. Kombinér det skriftlige med det mundtlige.
 • Referater kan med fordel kvalificeres alt efter mødets formål. De er et redskab til at huske os på, hvad der er besluttet – ikke et mål i sig selv eller ”dokumentation til partihistorien”. Beslutninger bør fremgå tydeligt. Afdelingsledelsen kan med fordel gennemgå referatet, så de husker beslutningerne. Hvis det er muligt, så skriv referatet under mødet på pc, så det kan sendes ud umiddelbart efter mødet. Eller benyt andre digitale muligheder (f.eks. storskærm).
 • Medlemmer, som ikke kan komme til møderne, bør besøges med mellemrum til en snak om afdelingens arbejde og for at der regelmæssigt kan blive betalt kontingent og kampfond.