Vedtægter

Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres i november 2006 og ændret på partiets 3. kongres, november 2011. Senest ændret på partiets 6. kongres maj 2021.

Kommunistisk Parti er opbygget efter den demokratiske centralismes principper.

Det betyder at partiet først tager vigtige beslutninger efter en demokratisk debat, hvor alle medlemmer deltager. For at kunne deltage så aktivt og kvalificeret som muligt i partidemokratiet, har alle medlemmer pligt til at gennemgå et introskolingsforløb, deltage på medlemsmøderne i partiets afdelinger og generelt holde sig ajour med partiets politik og presse.

Kommunistisk Partis vedtægter

Når først en beslutning er truffet, handler partiet i enhed.

Alle partiets ledelser vælges af medlemmerne eller deres valgte delegerede. Medlemmerne kan til enhver tid afsættes ledelser, der ikke lever op til deres ansvar.

Du skal anerkende partiets program og vedtægter før du kan søge om optagelse i Kommunistisk Parti.

Download vedtægterne til højre på siden og læs mere om Kommunistisk Partis opbygning og medlemmernes rettigheder og pligter.