Om Kommunistisk Parti

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Profilbillede.jpg
Kommunistisk Parti er stiftet i 2006 og går ind for, at Danmark bliver et socialistisk samfund. Den eksisterende samfundsmodel duer simpelthen ikke.

Kapitalismen kaster verden ud i store kriser. Klimakrisen er mærkbar, og naturen og dens ressourcer udpines som aldrig før. De seneste år har verden været kastet ud i en dyb sundhedskrise.

De økonomiske kriser og den ekstremt skæve fordeling af værdierne koncentrerer magt hos en meget lille kreds af superrige og monopoler. Omvendt oplever mange millioner mennesker, at deres livs- og arbejdsvilkår bliver stadig dårligere.

Når stræben efter mest mulig profit sættes i højsædet, bliver menneskets og naturens behov og interesser tilsidesat.

Derfor er der brug for et opgør med det samfundssystem, der skaber ulighed, økonomiske og økologiske kriser – og krige.

Sundhedskrisen har vist, at stærke og velfungerende fællesskaber er vejen frem. Hvis de fællesskaber også omhandler en fælles styring af samfundet, dets formuer og værdier, så rammer vi socialismen – helt enkelt.

Her er det arbejderne, folket, der råder over samfundsværdierne. Hensynet til mennesker og natur sættes over profit. Konkurrencesamfundet bliver til et solidaritetssamfund. Og der bliver igen mulighed for at skabe samhørighed mellem menneske og natur.

I Kommunistisk Parti er medlemmerne organiseret i partiafdelinger, hvor de kan få direkte indflydelse på partiets politik. Her kan man bidrage efter ens muligheder og få støtte til sit politiske arbejde. Kommunistisk Parti er et politisk fællesskab med kammeratskab, inspirerende diskussioner og mulighed for at være aktiv sammen med andre. Som medlem får man tilbudt skoling i partiets teoretiske grundlag, der er marxismen-leninismen.

Der er lige rettigheder for alle og et aktivt, reelt medlemsdemokrati samtidig med, at partiets medlemmer kan handle i enhed. For det må ikke blive ved snakken!
Kommunistisk Partis Principprogram
Kommunistisk Partis Politiske Program
Kommunistisk Partis Arbejdsplan