Principprogram

Vedtaget på Kommunistisk Partis kongres i marts 2024

Kapitalisme er barbari. For hver dag der går, afsløres nye sider af dette barbari. Krige og rovdrift på naturen og menneskene hører til dagens orden.

Det kapitalistiske systems højeste og eneste højeste og eneste mål er at skabe profit. Systemet kan på sit nuværende udviklingstrin ikke både sikre en profit, som det selv finder acceptabel, og opvise materielle resultater, hvor produktionen af disse ikke samtidig har meget negative konsekvenser.

Det gælder nedslidning af arbejdskraften, ødelæggelse af miljøet, sygdomsepidemier, skævdeling mellem landene og den ulige udvikling, som oprører så mange. Værst er dog den eskalerende og højprofitable våbenindustri og de stadige krige, som truer med at sætte hele regioner og tilmed hele verden i brand…

Download og læs hele principprogrammet her på siden eller bestil et eksemplar ved at skrive til

landskontor@kommunister.dk

Kommunistisk Partis Principprogram

Kommunistisk Parti kræver

  • Stå sammen om den kollektive velfærd
  • Stop social dumping af løn- og arbejdsforhold
  • Danmark ud af EU
  • Ingen danske soldater i Natos krige
  • Nej til racisme og fremmedhad
  • Skab offentlige jobs i velfærd og miljø
  • Et socialistisk Danmark