Presse

Pressefoto

Formand for

Kommunistisk Parti

Lotte Rørtoft-Madsen

Pressetelefon

Ansvarshavende redaktør

Anders Sørensen

50 47 04 64