Politisk program

Kommunistisk Partis politiske program blev vedtaget på partiets 3. kongres i 2011.

Med krisens gennemslag i 2008 blev der på alle samfundslivets områder sat nye spørgsmål på den politiske dagsorden. Det samme er sket omkring relationerne mellem lande og kontinenter.

Kommunistisk Partis politiske program

Vi oplever med stigende intensitet, hvordan magthaverne i alle de kapitalistiske lande arbejder indædt på at kaste krisens byrder på arbejderklassens og folkenes skuldre. Vi oplever, hvordan de imperialistiske stormagter intensiverer udplyndringen af de fattige lande. Vi ser, hvordan krige og oprustning er krisens uundgåelige følgesvend.

Kommunistisk Partis program ’For kollektiv velfærd – for socialisme’ giver ikke blot partiets syn på den kapitalistiske krise, på dens årsager og omfang. Programmet fastlægger også partiets taktiske og strategiske hovedlinjer for kampen mod krisen, og det udstikker målet for kampen, socialismen. Programmet må ses i sammenhæng med partiets principprogram, som blev vedtaget i 2006. Dette program sammenfatter de marxistiske-leninistiske principper, der fortsat vil danne grundlag for partiets arbejde.

Arbejderklassen befinder sig i defensiven i den nationale og internationale klassekamp. De store monopoler har organiseret en uhyre stærk aggression mod klassens tilkæmpede rettigheder. Vi oplever, hvordan arbejderklassens partier, fagforeninger og interesseorganisationer mange steder har mistet indflydelse og styrke. Det samme gælder de kommunistiske partier og den kommunistiske bevægelse – med vigtige undtagelser i enkelte lande og regioner, hvor kommunister, socialister og progressive har forenet arbejderklassen og folkene i et fællesskab, der kæmper for at frigøre deres lande fra kapitalismen.

I denne situation er det vigtigere end nogensinde, at arbejderklassen styrker sin politiske enhed, og at kommunisterne deltager aktivt og fremadrettet i denne enhedskamp.

Kommunistisk Partis program er et redskab til at forstå klassekampens vilkår. Med programmet understeges det, at der findes et alternativ til nedskæringer og terrorlove. Der er et alternativ til udsalget af Danmarks nationale selvbestemmelse, til dansk krigsdeltagelse, miljøsvineri og arbejdsløshed.

Kommunistisk Partis program giver forslag til vejen for arbejderklassens enhed. Det udstikker en retning for politiske, økonomiske og sociale reformer rettet mod monopolernes magt og interesser.

Kommunistisk Partis program udgør samtidig et fundament for partiets videre politikudvikling.

Partiets program er bedst, når det bliver brugt. Her ligger kimen til udvikling og forandring.

God læselyst!