Tips til at nye medlemmer finder sig til rette i partiet

12 gode tips til at nye medlemmer finder sig til rette i partiet

 • Tag hurtig kontakt med nye medlemmer og sørg for gode aktivitetstilbud fra start af – husk at præsentere hele vores palette (f.eks. også Rød Sommerlejr)
 • Giv konkrete opgaver og ansvar og følg op på det
 • Giv positiv tilbagemelding så ofte som muligt og hjælp i vanskelige situationer
 • Arbejd med udgangspunkt i noget folk kan lide og med former, der tiltrækker. F.eks. teater i stedet for altid at holde tale. Se film i stedet for et oplæg osv.
 • Arbejd udadvendt, socialt og politisk
 • Få alle synspunkter frem i diskussionen, løs modsigelser gennem åbenhed, giv konstruktiv og kammeratlig kritik
 • Forbered møder og aktiviteter godt
 • Et møde behøver ikke at være langvarigt for at være godt, man må skelne mellem mødetid og socialt samvær, hellere for mange end for få pauser
 • Byg sociale kollektiver, gør kollektivet omsorgsfuldt
 • Motivér til politisk indsats med politik, ikke med pligtfølelse
 • Brug forskellige arbejdsformer, bryd med ”som vi plejer”
 • Lad medlemmerne have indflydelse på hvad afdelingen skal arbejde med og læg en plan for at gennemføre det