Gentænk Aarhus

Valgprogram for Kommunisterne i Aarhus

Den kommune, vi vil, bygger på fællesskab. Et fællesskab, der gælder uanset oprindelse, køn, seksuel orientering eller verdensanskuelse.

Liste R

Kommunistisk Parti i Danmark og Kommunistisk Parti opstiller sammen på kommunistiske fælleslister i alle landets regioner samt i Aarhus og Københavns kommune.

Vi vil en kommune

– med en stærk, offentlig velfærdssektor og et ordentligt arbejdsmiljø,
– hvor social dumping er utænkelig,
– hvor alle kan få en bolig, de kan betale,
– hvor der er gode uddannelsesmuligheder, herunder praktikpladser, for alle,
– hvor byudviklingen styres af borgerne og ikke af investorer og pengemænd,
– der er bæredygtig og grøn,
– der har et blomstrende, folkeligt kulturliv,
– der vender ryggen til racisme og fascisme.

Med de ressourcer, der er til rådighed for os i dag, kunne visionen realiseres; men virkeligheden ser anderledes ud. Vi bevæger os væk fra og ikke nærmere til dette mål. 

For kommunisterne er det helt afgørende at have kendskab til de kræfter, der står bag den menneskefjendske udvikling, vi har set, at udbrede dette kendskab og at styrke modstanden. De partier, der har dannet regeringer siden tilslutningen til EF/EU i 1972, vil det omvendte. Uanset ”røde” eller ”blå” talemåder har de diskret rettet sig ind efter en EU-politik på kapitalens betingelser. 

Kommunisterne vil igen og igen minde byrådet om den almindelige befolknings ønsker og behov. Vi vil være den forlængede arm for alle, der kæmper for en bedre by, baseret på fællesskab.

Læs hele programmet her