• landskontor@kommunister.dk
  • +45 30 20 03 20
Nyheder

Spionerne er over alt

Af Lotte Rørtoft-Madsen 27/04 2023 KL. 9:39 Print

I disse dage når den psykologiske påvirkningskampagne nye højder – eller rettere: et nyt lavpunkt. I det fællesnordiske projekt Skyggekrigen fra de fire statsejede medier DR, NRK, SVT og Yle bombarderes vi med propaganda, der åbenlyst har til formål at puste til frygten for, at Rusland udgør en konkret trussel mod Danmark her og nu:

Russiske fisketrawlere sejler rundt forklædt som spionbåde og planlægger at udspionere telefonsamtaler og afbryde strømforsyningen fra vindmølleparker.  Den russiske ambassade i København er en veritabel spionrede. Programserien præsenteres på DR som en afsløring af, “hvordan Rusland fører hybridkrig i de nordiske lande” og “forsøger at underminere vores demokrati”.

Mere kan forventes, dramaet er til at tage at føle på, men dokumentationen knap så overbevisende.

Det er ikke nyt, at der foregår spionage. Overvågning, spionage og indhentning af efterretningsoplysninger foregår over alt og til alle tider, især med militære formål. Allerede 500 år før vor tidsregning skrev den kinesiske strateg og hærfører Sun Zi om “vigtigheden af at bruge agenter og dobbeltagenter for at besejre modstanderen”. Især da kapitalismen bed sig fast i midten af 1800-tallet, voksede spionage-håndværket frem, da de store stående hære gjorde det nødvendigt for feltherrerne i marken at få præcise oplysninger om modstanderen. 

Så spionage og efterretningsvirksomhed er en helt almindelig form for “interessevaretagelse”, ikke mindst under imperialismens betingelser hvor monopol- og landegrupper kæmper om rov og profitter – omend dele af det lovgivningsmæssigt er forbudt.

Derfor består det interessante ikke i, at spionage og efterretningsvirksomhed foregår, men hvilke dele af efterretnings- og spionagevirksomheden, vi hører om – og hvorfor.

Denne tids påvirkningskampagne ligger således fint i tråd med det almindelige trusselsbillede, der skabes for at mobilisere opbakning til Danmarks totale indrullering i USA- og NATO-imperialismens nye kolde krig. Her dyrkes faren for en russisk invasion langt ud over enhver grænse. 

Påvirkningskampagnen ligger også fint i tråd med USA’s ensidige interesser i at få militære aftaler i hus med både Danmark, Sverige og Finland om etablering af baser og udstationering af tropper i de tre lande (en aftale findes allerede med Norge). Kalkylen er, at aftalerne glider nemmere igennem, hvis der er en stemning af frygt, så de beskytter mod “nogen”.

Kampagnen falder i øvrigt sammen med, at USA og dets NATO-allierede gennemfører de største militærmanøvrer nogensinde i Norden, Defender 23.

I det hele taget er koldkrigens skygger lange i denne tid. Og de når tæt på mange.

I uddannelsesverdenen er der eksempelvis også indledt en jagt på spioner, agenter og forkert holdningspåvirkning. Her er tidligere tiders generelle tillid og åbenhed afløst af mistillid og kontrol. Det gælder om at være på vagt over for studerende og forskere, især fra østlige destinationer. Flere danske universiteter beretter, at de nu taler med Politiets Efterretningstjeneste PET på ugentlig basis (link). Og Forskningsministeriet har udsendt retningslinjer til universiteterne om, at de skal sørge for, at ansatte og studerende “indberetter mistænkelige henvendelser eller opførsel til ledelsen” (link).

Vi lever i en farlig krigstid, der kan eskalere. Lige nu handler det om ikke at lade frygten tage over. Ellers får de kræfter, der vil mere krig og konfrontation, frit spil.