• landskontor@kommunister.dk
  • +45 30 20 03 20
Nyheder

Sig fra over for hadet og nedlæg arbejdet i bare seks timer

Af Lotte Rørtoft-Madsen 19/10 2022 KL. 6:53 Print

Jan Mathisen fra Kommunistisk Partis landsledelse opfordrer landets social- og sundhedshjælpere og assistenter til at nedlægge arbejdet i protest mod hetzen mod de muslimske kollegaer:

Det kan næppe blive mere modbydeligt, end når de højreekstreme trillinger, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne, kappes om at svine en hel gruppe af SOSU’er til med hadsk og nedladende tale, rettet imod SOSU’er som bekender sig til den muslimske tro.

Problemet er visse muslimske kvinders hovedbeklædning, som angiveligt skulle gøre ældre utrygge! Dette bedrag sikrer dagligt Messerschmidt, Vermund og Støjberg al den spalteplads i pressen, som de har brug for.

Det er demagogi, der dæmoniserer og mistænkeliggør de ansatte i en hel branche. Der er ingen – absolut ingen – grund til at finde sig i dagligt at skulle gå på arbejde med denne nedladende og splittende retorik hængende over hovedet.

Hvad med at SOSU’er ikke vendte den anden kind til og klart sagde fra over for hadtalen: Nedlæg arbejdet i bare fire, fem eller seks timer. Hvor længe har ikke den store betydning. Det, der er brug for, er en politisk protest, et højlydt krav om respekt for både ansatte og ældre i den politiske debat.

Ved en sådan arbejdsnedlæggelse kan der sagtens laves undtagelser over for borgere, hvor plejen er livsnødvendig. Det afgørende er, at den politiske arbejdsnedlæggelse vil sætte en helt anden dagsorden: Det vil blive synliggjort, at der er brug for alle SOSU’er uanset religion eller kulturel baggrund.

Min påstand er, at en sådan politisk protest vil møde opbakning fra flertallet af borgere, der dagligt modtager besøg af SOSU’er. For den hadske tale rammer ikke bare SOSU’er, men også borgerne. Modsat tørklæder skaber hadtale utryghed hos både borgere og ansatte.

I debatten prøver de højreradikale trillinger at tage patent på “hensynet til borgerne”, og til lejligheden opfinder de et problem, der reelt ikke eksisterer. Det prøver at skabe et billede af, at borgerne i dag bliver “umyndiggjort”, og at det “offentlige” ikke vil/kan tage hensyn til ældre.

Det er jo løgn, for allerede i dag tages hensyn til både borgernes tryghed og SOSU’ernes arbejdsforhold. Mona Striib, formand for SOSU’ernes fagforbund FOA, udtaler at: “Der kan opstå situationer, hvor en borger får ny hjemmehjælper. Men ikke på baggrund af religion”.

Det er fint, at Mona Striib klart tager afstand over for hadtalen og tydeliggør, at der allerede i dag tages hensyn både til borgernes tryghed og SOSU’erne arbejdsforhold. Problemet er blot, at Mona Striib tilsyneladende taler for døve ører.

Det er svært at trænge igennem larmen. Problemet er, at trillingernes hadtale fortsætter, fordi de indbyrdes kæmper om de samme stemmer til valget. At kampagnen øger utrygheden hos både borgere og SOSU’er, er de helt ligeglade med.

Ud over at rette skytset imod muslimske SOSU’er åbner hadtalen op for mere privat hjemmehjælp. Åbenbart ansætter private aktører kun kristne!

Mon ikke en politisk reaktion fra SOSU’erne selv vil møde bred opbakning i arbejderklassen, herunder fra borgere som dagligt modtager pleje?