• landskontor@kommunister.dk
  • +45 30 20 03 20
Nyheder

NATO-militaristerne gnider sig tilfredse i hænderne

Af Lotte Rørtoft-Madsen 16/05 2022 KL. 12:46 Print

Hvad kun ganske få troede muligt for tre måneder siden, er blevet en realitet inden for dage og uger:

Sverige og Finland opgiver deres årtier lange neutralitetspolitik og søger om optagelse i NATO. I weekenden mødtes NATO-landenes udenrigsministre i al hast uformelt for at lægge en proces til rette, så de to lande kan blive reelle medlemmer inden for et års tid. 

For Norden er det så voldsom en forandring, at det næsten er svært at fatte. Og det sker i raketfart og uden nogen egentlig offentlig debat – for slet ikke at tale om folkeafstemninger.

Pladsen er ikke her til at gennemgå alle konsekvenser og implikationer, kun til at slå grundlæggende kendsgerninger fast:

Med Sveriges og Finlands kommende indlemmelse i NATO vil de to lande ikke blive et mere sikkert sted at leve. Tværtimod. Konfrontation, polarisering, amerikanske baser, atomvåben, flere penge til NATO-oprustning, deltagelse i NATO-aggressioner verden over – på alle disse områder, hvor der i en vis udstrækning har været tale om at kunne vælge, er det fremover obligatorisk at være med. Fuldt ud.

NATO – som stort set er lig med USA-imperialistisk dominans – vil fremover få hele Norden i sin hule hånd. Ingen NATO–fri zoner mere. Ingen atomvåbenfri zoner mere. Ingen omend begrænset neutralitet. Intet rum for afspænding og konfliktnedtrapning over for Rusland eller andre magter, der erklæres som fjender.

Også set i dette lys har Ruslands invasion af Ukraine været fatal. Spørger man her knap tre måneder efter invasionen: Hvem gavner krigen? Ja, så må vi for vores egen del af verden sige: den vestlige imperialisme med USA i spidsen. 

I både Sverige og Finland bakker næsten alle politiske partier op om kursskiftet. For nogle af dem har det været et årelangt ønske. Andre af dem er blæst omkuld af kravet om at “være på den rigtige side af historien”, som Vesten med ultimativ strenghed forlanger overholdt i denne tid.

Uden sammenhæng med de officielle svenske og finske tilkendegivelser, men som udtryk for den samme fatale dynamik, besluttede Enhedslisten herhjemme i weekenden at ændre sin NATO-position. 

Partiet er nu ikke mere et entydigt NATO-modstanderparti. Så længe der ikke eksisterer en ny sikkerhedsstruktur som alternativ til NATO, er det “ikke aktuelt”, at Danmark melder sig ud, vedtog to tredjedele af de delegerede på partiets årsmøde. I mellemtiden vil Enhedslisten arbejde for, at NATO ikke bidrager til angrebskrige og rustningskapløb. Med andre ord: Ændre NATO fra en angrebs- til en forsvarsalliance. Partiet deler derfor heller ikke den opfattelse, at det øger farerne i Norden, at Sverige og Finland kommer med i NATO: 

“Man kan dog håbe, at Sverige og Finlands indtræden i NATO vil svække de mest militaristiske kredse i alliancen, så der med tiden kan gøres op med out of area-doktrinen og NATO kan komme mere i overensstemmelse med sit eget charter som en ren forsvarsalliance,” kunne man mandag læse fra et fremtrædende Enhedsliste-medlem på twitter.

Kampen mod imperialisme, militarisme og krig står i sandhed svækket!