• landskontor@kommunister.dk
  • +45 30 20 03 20
Nyheder

Menneske og natur skal komme før profit

Af Lotte Rørtoft-Madsen 22/09 2021 KL. 13:02 Print

Velfærd, et opgør med budgetloven samt kampen for en byudvikling, der sikrer plads til både mennesker og natur. Det er centrale og vigtige temaer op til årets kommunalvalg

Hvis man fulgte blot en smule med i de landsmøder, som hele fire folketingspartier holdt lørdag den 18. september, så var man på intet tidspunkt i tvivl om, at der er kommunalvalg om to måneder.

Fra Socialdemokratiet over Radikale og Konservative til Dansk Folkeparti blev der talt op og ned ad døre og stolper om velfærdspolitiske temaer. Velfærden for de ældre skal løftes. Forholdene for børnene skal gøres bedre. Socialområdet har brug for et løft. Vi skal have råd til det hele.

Nej, fra partiernes talerstole var der ikke mange grænser for, hvor meget partierne ville gøre for at forbedre og løfte, hvor det halter. For der skal sikres stemmer, når krydset skal sættes landet over den 16. november.

Valgdeltagelsen ved kommunalvalg ligger godt nok noget lavere end ved folketingsvalg: Ved kommunalvalget i 2017 stemte 70,8 procent, mens 84,5 procent stemte ved folketingsvalget i 2019. Men det gør ikke kampen om stemmerne mindre intens, hvis man anskuer kommunalvalget sådan helt snævert som en kamp om borgmesterposter og positioner.

Det gør vi som revolutionære og kommunister naturligvis ikke. Vi ønsker at benytte kommunalvalget til at sætte spot på de vigtigste politiske problemstillinger, og vi mener, at virkelige forandringer først og fremmest skabes udenfor byrådene, gennem folkelig kamp.

Velfærdsområdet bredt set mobiliserer. Tænk blot på forældrenes kamp for minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Men der er også temaer, der kan samle til kamp på tværs af kommunegrænserne. For eksempel den forhadte budgetlov. Lige for at repetere så blev budgetloven vedtaget i Folketinget i 2012 som en konsekvens af dansk tilslutning til EU’s finanspagt. Loven betyder, at Folketinget fire år frem skal fastlægge et loft over serviceudgifterne i stat, kommuner og regioner. Hvis rammerne ikke overholdes, vanker der økonomiske sanktioner.

Derfor bruger kommunerne færre penge end den økonomiske ramme muliggør. På ti år, siden 2011, har kommunerne således brugt 27,7 milliarder kroner mindre på velfærd, end de har budgetteret med (beregning fra Fagbevægelsens Hovedorganisation). Af frygt for økonomiske sanktioner.

Se konkret på sidste år, 2020: Her forblev 2,9 milliarder kroner af det beløb, der var afsat til service i landets kommuner, ubrugte. Var de blevet brugt, ville alle 122.500 borgere i hjemmeplejen have kunnet få en times ekstra rengøring om ugen (beregning fra fagforbundet FOA).

Et opgør med budgetloven og dens velfærdsudhulende konsekvenser er således et must. Det blev der vist ikke sagt noget om, da Socialdemokratiet, Konservative, Radikale og Dansk Folkeparti holdt landsmøder. Men det er til gengæld et krav, som lyder med voksende styrke fra fagforeninger og bevægelser inden for velfærdsområdet.

De politiske dagsordener er naturligvis forskellige fra kommune til kommune. Et kommunalvalg er et lokalvalg, og selvom landspolitiske emner og tendenser i en vis udstrækning spiller ind, så er lokale forhold afgørende.

Derfor er der i år ingen tvivl om, at kommunalvalget flere steder vil blive præget af de kampe og bevægelser, der er vokset frem de seneste år og er blevet både stærke og dagsordensættende. Det er kampe og bevægelser, som i deres essens handler om at gøre op med en byudvikling, der foregår på markedets og kapitalens præmisser – på bekostning af både mennesker og natur.

Det gælder for eksempel det store slag, der udkæmpes i København Kommune omkring Amager Fælled, Stejlepladsen og Lynetteholmen. Det gælder kampen for at forhindre en motorvej tværs over øen Egholm i Limfjorden. Det gælder kampen for at lægge projektet om en fast Kattegat-forbindelse i graven. Og flere kunne med garanti nævnes.

Det er på den baggrund, at den overordnede overskrift for Kommunistisk Partis indsats i kommunalvalgkampen hedder “For mennesker og natur – ikke profit”.

Den 16. november bliver det muligt at stemme på medlemmer af Kommunistisk Parti i Hvidovre, København og Aalborg Kommune samt i Region Hovedstaden og  Region Nordjylland.  Følg endelig med i valgkampen på partiets lokale Facebook-sider, for eksempel:

https://www.facebook.com/search/top?q=kommunistisk%20parti%20k%C3%B8benhavn
https://www.facebook.com/search/top?q=kommunistisk%20parti%20nordjylland
https://www.facebook.com/kommunisterneregionhovedstaden

Det er bestemt også muligt at melde sig som aktivist til partiets lokale valgkamp. Der skal både uddeles flyers, opsættes plakater, tilrettelægges kampagner på de sociale medier – og meget mere. Hver en hånd og hver en krone er velkommen.