• info@kommunister.dk
  • +45 30 20 03 20
Nyheder

Kommunistisk Parti om Kina

Af Lotte Rørtoft-Madsen 20/03 2024 KL. 10:39 Print

1.
Den kinesiske folkerevolution i 1949 var en af de vigtigste revolutionære begivenheder i det 20. århundrede. Den var først og fremmest en antikolonial revolution, der forenede den nationale frigørelse med den sociale frigørelse. Efter mere end 100 års imperialistisk udplyndring, undertrykkelse og nedværdigelse skabte revolutionen mulighed for, at de kinesiske bønder og arbejdere kunne blive herrer i eget hus.

2.
Folkerevolutionen har betydet, at det kinesiske folk har taget et tigerspring ud af fattigdom og kolonial undertrykkelse. Inden for få årtier er der gjort fremskridt af et omfang og en dybde, som så store menneskemasser aldrig tidligere i menneskehedens historie har oplevet. 

3.
Kina er langtfra et klasseløst, kommunistisk samfund, hvor arbejdet endeligt er befriet. Kinas Kommunistiske Parti beskriver selv, at Kina befinder sig i den første fase af socialismen. Kommunistisk Parti betragter det ikke som sin opgave at dømme eller bedømme Kina, men tager til efterretning, at “socialisme med kinesiske kendetegn” udgør en bestræbelse på at føre folkerevolutionen igennem til enden.

4. 
I dag findes der ikke en socialistisk blok eller et alternativt socialistisk verdenssystem. Kina agerer derfor inden for rammerne af det imperialistiske system og må gennemføre sit nationale udviklingsprojekt inden for rammerne af en kapitalistisk verdensøkonomi. Det skaber en lang række modsætninger og udfordringer. Også af den grund er det kinesiske samfund særdeles komplekst og modsætningsfyldt.

5.
USA-imperialismen og den imperialistiske blok, der er samlet omkring USA, betragter Kina som en systemisk fjende. Kommunistisk Parti mener, at det er op til de kinesiske arbejdere og det kinesiske folk selv at vælge deres vej frem mod målet om en frigørende revolution uden udenlandsk indblanding. Kommunistisk Parti støtter Et Kina-politikken. Vi fordømmer imperialismens indblanding i Kinas indre anliggender, der krænker dets ret til selvstændighed og national suverænitet.

6.
Som verden ser ud i dag, arbejder Kina for afspænding, fred og udvikling og udgør en modvægt mod den transatlantiske imperialistiske blok. 

7.
Den kinesiske revolutions fremtid er ikke afgjort. Kommunistisk Parti stiller sig solidarisk med alt, der fører denne revolution fremad. Kinas fremtid er ikke kun vigtig for det kinesiske folk og den kinesiske arbejderklasse, men for folkene i hele verden. 

Vedtaget 16. marts på partiets kongres i København