• landskontor@kommunister.dk
  • +45 30 20 03 20
Nyheder

Gå til modstand mod EU’s mindsteløn

Af Lotte Rørtoft-Madsen 08/07 2022 KL. 9:47 Print

Udtalelse af Kommunistisk Partis landsledelse

Kommunistisk Parti opfordrer til organiseret modstand mod EU’s mindstelønsdirektiv.

EU har besluttet at indføre et direktiv om mindsteløn, selv om EU-traktaten tydeligt slår fast, at Unionen ikke må blande sig i arbejdsmarkedspolitik.

Direktivet er et angreb på danske arbejderes rettigheder, det kollektive aftalesystem og vores konfliktret. Det undergraver kampen for kollektive aftaler i hele Europa. Under finanskrisen gik EU målrettet efter at svække og afskaffe overenskomster i flere medlemslande, som det skete i Grækenland, Portugal og Spanien.

EU-kommissionen og de ledende EU-lande så stort på den danske og svenske modstand, da de trumfede beslutningen igennem. Der står ikke direkte i direktivet, at Danmark bliver nødt til at indføre en lovbestemt mindsteløn. Men det åbner en ladeport for, at EU-domstolen kan tvinge Danmark til det – med fatale konsekvenser til følge.

Direktivet underminerer ikke alene den danske aftalemodel, men også velfærden. Den kollektive velfærd er under voldsomt pres. Dels på grund af øget dyrtid og inflation, men også på grund af den massive krigsoprustning.

Modstanden mod EU-direktivet er derfor ikke et spørgsmål om for eller imod EU. Kampen mod direktivet om mindsteløn må bruges som en løftestang for en stærkere kamp for demokrati, rettigheder og velfærd.

Kampen for løn og arbejdsvilkår er arbejderklassens og dens organisationers egen kamp. Den må aldrig overlades til politikere eller styres af EU’s nyliberale økonomiske politik.

EU forsøger at sælge direktivet som om det er solidarisk med alle arbejdere i EU. Det er det ikke! Erfaringerne med at indføre mindsteløn i lande som Storbritannien og Tyskland viser, at mindstelønnen ikke lagde en bund under levevilkårene, men tværtimod blev et pejlemærke for, hvor normallønnen skulle ligge for en stor del af arbejderklassen: På sultegrænsen.

Samtidig omgås den bestandigt af nye jobtyper, falske ”selvstændige” og forringelser i ansættelsesforholdene. Resultatet blev endnu flere arbejdende fattige og endnu lavere faglig organisering.

For EU er mindsteløns-direktivet et naturligt skridt hen mod en fuldstændig harmonisering, så virksomheder let og uhindret kan flytte kapital og arbejdskraft rundt, uden at skulle forholde sig til forskellige kollektive aftaler eller faglige og politiske rettigheder.

Vedtaget af landsledelsen
Kommunistisk Parti