• info@kommunister.dk
  • +45 30 20 03 20
Nyheder

Folketingsvalg 1. november

Af Lotte Rørtoft-Madsen 05/10 2022 KL. 13:00 Print

Det er vigtigt at afvise højre-angrebene.

Så er der sat en valgdato, valgkampen er i fuld gang, og alt tyder på, at den bliver både beskidt, polariseret og personfikseret.

De reelle problemer står ellers i kø for at blive løst. Energikrise og buldrende prisstigninger. En recession på vej med stigende arbejdsløshed. Og som bagtæppe for det hele: krig i Europa med dertil hørende oprustning og krigshysteri.

Så alt peger i retning af, at vi står over for hårde sociale og økonomiske stramninger for arbejderklassen.

Hvis Konservative/Venstre sætter sig på regeringsmagten, er der fare for, at nogle af de mindre forbedringer, som den nuværende regering har gennemført, vil blive fjernet med et pennestrøg. Og uanset hvilken regering, der kommer, står den på militær frem for social og klimamæssig oprustning.

Derfor opfordrer Kommunistisk Parti til, at valgkampen bruges til at sætte fokus på de konkrete problemer, som arbejderklassen står over for.  

Kommunistisk Parti stiller som bekendt ikke op til folketingsvalg, men vil selv benytte valgkampen til at fremføre en række krav under overskriften Social omfordeling og klimaindsats frem for våben og oprustning

Det er vigtigt at modvirke højreangrebene og bane vej for bevægelse og forandring. Derfor opfordrer partiet til at stemme personligt på kandidater, der trækker i den retning. Der er virkelig brug for medlemmer af Folketinget, der forsvarer arbejderklassens interesser, som siger nej til at bruge milliarder på NATO-oprustning, som stiller op mod EU’s ødelæggelse af velfærd og kollektive rettigheder., og som sætter klima over profit. Kandidater med sådanne overbevisninger findes især blandt Enhedslistens opstillede.

Enhver stemme er vigtig for at trække i den retning. 

Kommunistisk Parti, landsledelsen 5. oktober