• landskontor@kommunister.dk
  • +45 30 20 03 20
Nyheder

Den danske regering kan ikke blive ved med at vende blikket den anden vej

Af Lotte Rørtoft-Madsen 23/01 2024 KL. 8:53 Print

Kommunistisk Parti udtaler:

Permanent våbenhvile nu

Israels udrensningskrig i Gaza og på Vestbredden har varet i mere end tre måneder. 

Efter årtiers besættelse går Israel nu målrettet efter endegyldigt at udslette det palæstinensiske spørgsmål og forhindre, at der nogensinde kommer et frit, uafhængigt og levedygtigt Palæstina.

Strategien er simpelthen at udslette det palæstinensiske folk.

Den danske regering har hidtil entydigt placeret sig på den israelske besættelsesmagts side. Ved at tilslutte sig USA-koalitionen i Det Røde Hav har den tilmed gjort Danmark til en aktiv part i den konfliktoptrapning, der foregår i store dele af Mellemøsten.

Nu må den danske regering skifte kurs. Den kan ikke blive ved med at vende blikket den anden vej til det folkemord, der udspilles for øjnene af os alle. 

Der er brug for at nedtrappe og ikke optrappe situationen i Mellemøsten. Der er brug for en permanent våbenhvile lige nu og her – folkemordet må stoppe. Der er brug for ubegrænset humanitær bistand til Gaza.

Kommunistisk Parti opfordrer til at forstærke presset på den danske regering og de danske politikere:

Opsig associeringsaftalen mellem EU og Israel

Israel har siden år 2000 været knyttet til EU via en associeringsaftale, som giver Israel en lang række privilegier:

Israelske produkter og tjenester kan sælges nemt og billigt på det europæiske marked. Farmaceutiske produkter, der er godkendt til Israel, bliver  også straks godkendt til det europæiske marked. Israelske flyselskaber får let adgang til europæisk luftrum og lufthavne. Israel har adgang til forskellige europæiske forskningsfonde. Og Israels to største våbenfabrikanter Elbit Systems og Israel Aerospace Industries modtager EU-støtte.

EU er med associeringsaftalen med til at finansiere besættelsen af Palæstina.

Vi må kræve, at associeringsaftalen opsiges. Og vi må kræve, at den danske regering arbejder aktivt for, at den bliver opsagt.

Stop dansk våbenhandel med Israel

Vi kræver et stop for dansk salg af våben til Israel. Israelske kampfly af typerne F-16 og F-35 er udstyret med danske dele, der er specialbygget til at optimere dem til at kaste bomber mod jorden i områder, hvor der ikke er luftforsvar.

Danmark bryder international ret, FN’s Våbenhandel-konvention som vi tilsluttede os i 2014, ved bevidst ikke at undersøge for hver eksport, om våbnene kan bruges til at overtræde humanitær folkeret eller krænke internationale menneskerettigheder.

Israel bruger dagligt de to flytyper til at bombe i Gaza. I åbenlys strid med folkeret, humanitære love og internationale menneskerettigheder.

Samtidig køber dansk forsvar våben i Israel i strid med love og traktater. Traktaten om våbenhandel pålægger en undersøgelse af virksomheders sociale ansvar; undersøgelser, som det danske forsvar notorisk har gjort til en farce ved udelukkende at spørge våbenfabrikanterne, om de overholder gældende regler i Israel, i stedet for selv at foretage en undersøgelse efter folkeretten.

Stop for officielt samarbejde med og støtte til Israel

Israelske virksomheder og den israelske stat får penge og viden fra Danmark. Vi kræver et stop for støtten.

Danske universiteter investerer penge i virksomheder i både staten Israel og de besatte områder. Danske pensionskasser gør det samme. Universiteterne er under offentlig kontrol, og indbetalingen til pensionskasserne bliver opkrævet ved lovkrav. Den danske kapital styrker Israel, så de kan opruste endnu mere, udruste endnu flere soldater, militarisere hele besættelsen og de daglige angreb.

Danske universiteter laver forskningssamarbejde med virksomheder, der er ejet og tilknyttet Israels våbenindustri. Men det er ikke en naturlov. Aarhus Universitet og flere pensionskasser har trukket sine investeringer ud af Israel. Andre kan og skal gøre det samme.

Vi kræver, at enhver offentlig myndighed stopper støtten til Israel, og at Danmark kun beholder samarbejdet på ambassadør-niveau.

Tilslut Danmark til Sydafrikas søgsmål

Vi kræver, at den danske regering støtter Sydafrikas sag ved FN-domstolen i Haag (ICJ) mod Israel for at begå folkemord i Palæstina. Israels krig har dræbt over 25.000 palæstinensere i Gaza, fordrevet 90 procent af befolkningen og blokade af fødevarer, nødhjælp, medicin og brændstof har fået FN til at advare om en sultkatastrofe. Israel bomber hensynsløst skoler, FN-bygninger og hospitaler. Også på Vestbredden bliver palæstinenserne angrebet af både den israelske hær og illegale israelske bosættere. 

Vi kræver også, at den danske regering arbejder for, at de ansvarlige  – med Israels premierminister Benjamin Netanyahu i spidsen – bringes for Den Internationale Straffedomstol ICC for de  krigsforbrydelser, som Israel har begået i de besatte palæstinensiske områder Gaza og Vestbredden.