• landskontor@kommunister.dk
  • +45 30 20 03 20
Nyheder

Bevægelser flyttede krydser

Af Lotte Rørtoft-Madsen 17/11 2021 KL. 13:03 Print

Kommunalvalget 2021 vil blive husket på en række markante bevægelser:

  • Socialdemokratiet blev for første gang siden 1909 ikke største parti i København, men blev overhalet godt og grundigt af Enhedslisten.
  • Frederiksberg fik for første gang i 120 år ikke en konservativ borgmester.
  • Enhedslisten  fik en jævn fremgang i det meste af det kommunale landskab, blev størst på Bornholm og fik valgt flere ind i kommuner, hvor partiet hidtil ikke har været repræsenteret.
  • Socialdemokratiet fik et historisk dårligt resultat, selvom det stadig er det største kommunale parti. I procent er det det ringeste resultat i  hvert fald i de sidste 25 år. Tilbagegangen er især markant i de traditionelle socialdemokratiske højborge som København, Aarhus, Odense og Aalborg.
  • Og i den borgerlige lejr smeltede Dansk Folkeparti ned, Nye Borgerlige marcherede ind i kommunalbestyrelser med hele 64 mandater, mens Konservative jublede over massiv fremgang, og Venstre måtte surmule over (endnu en) mindre tilbagegang.

Der er ingen tvivl om, at de bevægelser og partier, der har stået i front for at sætte spørgsmålet om klima, biodiversitet, natur og byudvikling i fokus, har haft en endog meget stor indflydelse på den socialdemokratiske vælgerlussing.

67,2 pct. af danskerne deltog i valget til landets 98 kommunalbestyrelser. Det er et lille fald på 3,6 procentpoint sammenlignet med kommunalvalget for fire år siden. 

Det kommunale valgresultat og de vælgerbevægelser, der ligger bag det, skal naturligvis analyseres mere detaljeret, før endegyldige konklusioner kan drages. Men der kan allerede nu peges på forskellige elementer,  har haft betydning, ikke mindst i de større byer – hvor ændringer i befolkningssammensætningen også spiller ind.

Der er ingen tvivl om, at de bevægelser og partier, der har stået i front for at sætte spørgsmålet om klima, biodiversitet, natur og byudvikling i fokus, har haft en endog meget stor indflydelse på den socialdemokratiske vælgerlussing. Bevægelserne har haft en stemme – og den er blevet hørt og omsat til krydser på valgdagen. 

Det giver et godt udgangspunkt for at videreføre de kampe, der især er i spil: Lynetteholm, Amager Fælled og Stejlepladsen i København, Egholmmotorvejen i Aalborg – for blot at nævne nogle. Også i andre større byer som f.eks. Aarhus har højhusbyggeri og byudvikling for spekulanter været med til at barbere ned på Socialdemokratiet.

Med til det dårlige socialdemokratiske resultat hører også, at partiet i de store byer mangler en overbevisende strategi for, hvorledes boligproblemet kan løses, så der reelt i praksis kommer billige boliger. 

Og så har mange års udsultning af den kommunale velfærd inden for for eksempel ældre-, børne- og ungeområdet også spillet ind, både i forhold til SF’s og Enhedslistens fremgange.

Det tæller bestemt på positivsiden, at Enhedslisten står stærkt efter valget. Partiet har nu 114 indvalgt i kommunalbestyrelser landet over. Den store tilslutning skal forvaltes de næste fire år, og forventningerne er høje. Hvis ikke de skal skuffes, er der stadig brug for stærke bevægelser med stemmer, der kan høres.

Kommunister stillede op flere steder og har gjort sig synligt bemærkede i valgkampen. Kommunistisk Parti har ført en aktiv valgkamp med klare budskaber og kandidater, der brænder for de lokale mærkesager – lutter gode erfaringer. Og så blev “For mennesker og natur – ikke profit” et slogan, der ramte lige i plet. Der er helt klart noget at bygge videre på, så kommunisternes stemme høres endnu højere fremover.