FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Red klimaet – ikke kapitalismen

Kommentar
tir 17. sep - 2019

I næste uge er der klimauge. Over hele landet er der forberedt massevis af aktiviteter, hvor tusinder og atter tusinder af danskere vil deltage. Der er for alvor kommet gang i klimadebatten, og støtten til klimaugen afspejler et hastigt voksende folkeligt engagement – ikke mindst blandt de unge.

Der breder sig en stadig mere rodfæstet bekymring for klodens fremtid – i takt med at klimaforandringerne udvikler sig. Men beslutningstagerne lever langtfra op til befolkningens ønsker. Danmark kritiseres endda af eksperter for at sminke sine tal for CO2-udledning. Og Danmark vil ikke engang leve op til de helt utilstrækkelige reduktioner af CO2-udledningen, som ligger i Parisaftalen.

Kapitalismen må afskaffes for at redde klimaet og sikre menneskehedens fremtid!

Grøn bæredygtighed sikres ikke med indførelse af såkaldt grønne afgifter – senest i form af højere skat på flyrejser. De øger blot uligheden i samfundet. Affaldssortering, kostomlægninger og genbrug er gode og nødvendige skridt, hvor befolkningen er klar til at bidrage, hvis de kollektive rammer og betingelser skabes.

Men den største mangel i klimadebatten er fortsat, at man ikke lægger hovedansvaret på den overklasse, som eksisterer i kraft af en vedholdende rovdrift på både mennesker og natur.

Den danske containerflåde udleder mere CO2 end den samlede danske befolkning. Profitjagten betyder, at varer og råstoffer transporteres kloden rundt, alt imens både klimaet og de ansattes løn- og arbejdsforhold nedbrydes. 

Den industrielle stordrift i landbruget er på ingen måde tilrettelagt med henblik på bæredygtighed, men er en af de helt store klimasyndere – både når det gælder udledning af CO2, mangel på dyrevelfærd og forurening af de indre danske farvande og grundvandet.

Læg hertil industriens hensynsløse forbrug af ressourcer – den utroligt langsomme omstilling fra olie og gas til vedvarende energi. Industriens og landbrugets hovedaktører er drevet af bundlinjer og ikke af bæredygtighed!

Eller hvad med de gentagne nedsættelser af beskatningen af biler, udbygningen af motorvejsnettet og de helt utilstrækkelige midler, der afsættes til udbygning og billiggørelse af den kollektive trafik?

De største klimasyndere og miljøsvin beskyttes af titusinder af lobbyister, som varetager monopolernes interesser på bekostning af både mennesker og natur. 

Kapitalismen har ikke alene den private ejendomsret som sin hellige gud: Forbrugerismen – køb og smid væk-kulturen – er skabt af selve den kapitalistiske produktionsmåde. Den er drevet af profitjagt, ikke af at dække menneskenes behov.

Kapitalismen må afskaffes for at redde klimaet og sikre menneskehedens fremtid!