Kommunistisk Parti fordømmer kuppet i Bolivia

Udtalelse
tor 14. nov - 2019

Kommunistisk Parti fordømmer kuppet i Bolivia og opfordrer alle demokratiske kræfter til at tale og handle imod dette forfærdelige overgreb på demokratiet i Bolivia og landets befolkning.

Højrekræfterne er ikke interesserede i en demokratisk løsning på situationen. Den er kun interesseret i magten.

Nogle detaljer er stadig ukendte, men billedet af et kup står lysende klart – et kup effektueret af en militærledelse, hvis nøglepersoner er uddannet i USA.

Højrekræfterne, som støttes af USA og af storkapitalen både i og uden for Bolivia, har slået til for at tage magten og kontrollen med det store lands enorme naturrigdomme af energi og råstoffer.

Det demokratiske valg den 20. oktober blev anledningen til, at højrekræfterne i Bolivia angreb den demokratiske orden med henblik på at tage magten.

Med udokumenterede påstande om valgsvindel nedkaldte højrefløjens velforberedte grupper et sandt voldshelvede over landet.

Organisationen af Amerikanske Stater (OAS), som vi véd er USA’s politiske og militære redskab i Latinamerika, udsendte i denne situation en meddelelse om, at der var tegn på valgsvindel. Der blev ikke præsenteret nogen som helst dokumentation for denne skæbnesvangre påstand, som blev anledning til, at Bolivias militære ledelse og dele af politiledelsen henstillede til præsident Evo Morales om at træde tilbage.

Landets præsident forsøgte at komme kritikken i møde med en fremstrakt hånd. Evo Morales lovede, at præsidentvalget skulle gå om, og at det skulle overvåges af en nyvalgt valgkommission og af internationale valgobservatører.

Men højrekræfterne er ikke interesserede i en demokratisk løsning på situationen. Den er kun interesseret i magten. Derfor fastholdt demokratiets fjender i Bolivia blokader og gadevold og udvidede den med overfald på regeringspartiets politikere samt brandstiftelse rettet mod medlemmer af præsidentens familie.

I denne situation valgte præsident Evo Morales og en række af hans nærmeste i landets regering at træde tilbage – i et forsøg på at få stoppet volden.

Præsidentens indtrængende freds-appel til alle parter blev ikke hørt af højrefløjens ledere, der udtrykkelig har beordret sine lejesvende til at fortsætte volden, indtil magtovertagelsen er fuldbyrdet.

Evo Morales vandt første runde af præsidentvalget klart.

Hans parti MAS – Bevægelsen for Socialisme – har flertal i landets lovgivende forsamling.

Vi udtrykker vores fulde støtte til den valgte præsident og hans regeringsparti MAS.

Vi kræver af den danske regering, af EU og af FN, at kupmagerne isoleres og afvises, og at alle nødvendige initiativer tages for at genoprette den lovlige samfundsorden i Bolivia. De, der anerkender det kup-styre, som i disse timer er ved at tage kontrollen med Bolivia, bliver medskyldige i det voldsorgie, som allerede er i gang.

Forsvar demokratiet i Bolivia – nej til anerkendelse af og samarbejde med den kup-regering, som forsøger at tage magten.