FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Kapitalismen truer kloden

Kommentar
tir 7. maj - 2019

En million dyre- og plantearter er truet af udryddelse, skriver FN-organisationen IPBES i en ny rapport om udviklingen af den globale biodiversitet, som organisationen følger.

Rapporten er omfattende og veldokumenteret og udarbejdet af 145 videnskabsfolk fra 50 lande igennem flere år. Og det er et meget dystert billede, der tegnes i rapporten.

Efter Anden Verdenskrig har menneskeheden forbrugt mere af klodens grundlæggende råstoffer end i de foregående 200.000 år.

Der er fortsat mange, der har en naiv forestilling om, at man kan fortsætte med at forbruge og producere, som man har gjort i årtier. Men jordkloden er et lukket system med begrænsede ressourcer.

75 procent af alle økosystemer på kloden er i dag nedbrudt på grund af menneskelig aktivitet. Allerede i dag forbruger menneskeheden langt mere, end der kan genskabes på Jorden.

Den samlede bestand af dyr på kloden er reduceret med 52 procent i de sidste 40 år. Jorden udpines. Regnskovene fældes. Havene overfiskes og forurenes. Enorme havområder er allerede i dag uden liv. Det kan med stor sikkerhed fastslås, hvornår mange af de råstoffer, der ligger til grund for den globale produktion, er brugt op.

Det er i de sidste 150 år, at den katastrofale udvikling har taget fart, og det går stadigt stærkere og stærkere. Alene i årene efter Anden Verdenskrig har menneskeheden forbrugt mere af klodens grundlæggende råstoffer end i de foregående 200.000 år, hvor der har været mennesker på Jorden.

Hver gang der offentliggøres rapporter om den dramatisk ændrede biodiversitet eller den katastrofale udvikling af klimaet og miljøet, forsikrer regeringerne i ind- og udland om, at de nu vil stramme op. Men der sker intet grundlæggende. Den stigende CO2-udledning er blot ét eksempel.

Brølet på vækst lyder ubønhørligt fra direktionsgangene. Storkapitalen må akkumulere og akkumulere – vokse eller dø.

En bæredygtig industri og et bæredygtigt landbrug kræver, at profitmotivet fjernes, og den private ejendomsret til de afgørende produktionsmidler afskaffes.

Derfor hænger klodens og menneskehedens overlevelse nært sammen med et grundlæggende opgør med det kapitalistiske system.