Kommunistisk Partis 7. kongres 2024

I dagene 15-17. marts 2024 mødes medlemmer af Kommunistisk Parti fra hele landet til partiets 7. kongres.

Her på siden vil vi løbende publicere de dokumenter, introduktionsvideoer og indlæsninger af vitale dele af materialet, som tilsammen skal danne grundlag for debatten frem til kongressen.

Lyt til dokumenterne

Sammen for socialisme:

Principper for Kommunistisk Parti:

Baggrundsmateriale

Udover selve dokumenterne har landsledelsen udarbejdet (og vil løbende udarbejde) lydfiler og film, hvor medlemmer af landsledelsen forklarer baggrunden for forskellige dele af kongresdokumenternes tilblivelse.

Den type ekstra baggrundsmateriale, som først og fremmest skal understøtte debatten i partiets afdelinger, vil løbende blive lagt op her.

Samtale om Kommunistisk Partis socialismeopfattelse

I denne podcast snakker Arbejderens redaktør Anders Sørensen med partiformand Lotte Rørtoft-Madsen om partiets socialismeopfattelse. Lyt med:

Ændringsforslag til de udsendte dokumenter

Introduktion til kongresproces

Introduktion til kinadebat

Hvad er imperialisme?

Kampen mod EU

Kampen for fred

Kampen for klimaet

Den Faglige kamp

Kongressens grafiske udtryk

Kommunistisk Partis 7. kongres 2024

I Kommunistisk Parti er kongressen partiets øverste myndighed. Kongresserne, som afholdes hvert tredie år er derfor en betydningsfuld begivenhed for partiet.

Det er på kongressen, at vigtige beslutninger træffes, og retningslinjer for den kommende kongresperiode fastlægges.

Et kommunistisk parti for fremtiden

Kongressen samler partiets medlemmer fra hele landet for at diskutere politiske strategier, vedtage politiske dokumenter og vælge ny landsledelse.

Den 7. kongres afholdes i en tid, hvor visioner for fremtiden og taktiske justeringer er helt nødvendige for at sikre fremtiden for den kommunistiske bevægelse og styrke den revolutionære arbejderbevægelses styrkepositioner i samfundet.

På den 7. kongres kan vi se frem til diskussioner, som skal munde ud i to nye programmatiske dokumenter samt et dokument, som skal fastslå vores stilling til det Kina, som er blevet en uomgængelig faktor i international politik.

Derudover skal vi naturligvis også se tilbage og evaluere på partiets præstationer siden sidste kongres.

Enhed, håb og kamp

Kommunistisk Partis 7. kongres i 2024 har også betydning ud over partiets egne rækker. Vi bilder os nemlig ikke ind, at vi sidder inde med alle de rigtige svar på tidens store spørgsmål.

Vi vil derfor gerne invitere alle kommunister og revolutionære til at læse med og komme med deres bidrag til en kommunistisk platform for det 21. århundrede.

For dem, der er interesserede i at styrke den kommunistiske idé, er Kommunistisk Partis debat op til 7. kongres en unik mulighed for at få indsigt i partiets interne processer og politiske visioner.

Det er en mulighed for at opdatere sig på udviklingen inden for kommunistisk teori og praksis samt blive klogere på, hvordan partiets medlemmer ønsker at påvirke samfundet.

Med Kommunistisk Partis 7. kongres i 2024 ønsker vi at styrke hele den revolutionære bevægelse med en strategi og taktik som gennem enhed kan skabe håb og bevægelse for de helt akutte forandringer, som tiden kræver.

Vi ønsker at markere Kommunistisk Parti som en samarbejdspartner for alle, som ønsker at bidrage til en styrkelse af den revolutionære arbejderbevægelse – og er klar til at tage konsekvensen af vores fælles ønske om at skabe nødvendige forandringer, mens tid er.

Er du journalist? Se kontaktinformationer og hent pressefotos her.