FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Tibetkommissionens rapport stinker

Kommentar
ons 20. dec - 2017

Fra første færd var det indlysende, at der var tale om åbenlyse grundlovsbrud, da Københavns Politi forhindrede Tibetkomiteens protester i forbindelse med kinesiske statsbesøg i både 2012 og 2013. Med usædvanlig nidkærhed fjernede politiet grafitti, bannere, demonstranter og flag fra gadebilledet.

Man misinformerede over flere omgange Folketinget, afgav falsk vidneforklaring under retssager og forsøgte i øvrigt at lægge et røgslør ud over hele sagen for at forhindre, at sandheden kom for en dag.

Kernen i denne sag er storpolitik, som ikke varetages af mellemledere i politiet. 

Tibetkommissionen var en syltekrukke, som i flere år lagde låg på de åbenlyse grundlovsbrud. Kommissionens rapport placerer ansvaret hos to mellemledere i Københavns Politi. De to har skriftligt formuleret de grundlovsstridige instrukser, som dannede afsæt for politiets optræden i sagen. Nu er de to politifolk - en politikommissær og en vicepolitiinspektør - udset til at tage skraldet.

Det virkelige trusselsbillede under de kinesiske statsbesøg var ikke spørgsmålet om sikkerheden for den daværende kinesiske præsident og hans følge. Hvis den kinesiske delegation så protester under besøgene, kunne det få direkte indflydelse på de handelsaftaler mellem Danmark og Kina, som man drøftede. De var  i størrelsesordenen 18 milliarder kroner. Den "trussel", der blev udpeget, var alene rettet mod storkapitalens profit.

Kernen i denne sag er storpolitik, som ikke varetages af mellemledere i politiet. Det trusselsbillede, de to politifolk reagerede på, var skabt af Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, PET, Rigspolitiet, Københavns Politi og Hofmarskallatet i uskøn forening. Alle var bekymrede for konsekvenserne, hvis den kinesiske delegation så en demonstrant eller et tibetansk flag under deres besøg.

Man skabte et magtens broderskab, hvor det var underforstået, at grundlovsbestemte frihedsrettigheder måtte vige for økonomiske interesser. Alle dækkede over alle, og ingenting kunne bevises.

Politifolkene faldt igennem musketereden i det tavse broderskab, fordi de formulerede tingene på skrift.