1 af 1

Sandheden om Grækenlands Kommunistiske Parti - KKE

Grækenlands Kommunistiske Parti (KKE) sidder ikke i en fælles gruppe i EU-parlamentet med fascisterne i Gyldent Daggry, sådan som det fejlagtigt står i den skriftlige beretning til Folkebevægelsens landsmøde fra parlamentsgruppen.
tor 23. okt - 2014

Efter et veloverstået valg mødes Folkebevægelsen i den kommende weekend til landsmøde i Århus. Der kommer mange delegerede, som efter det flotte valgresultat vil opsamle erfaringer og de udfordringer, Folkebevægelsen står overfor, i en situation hvor unionsmodstanden og skepsisen vokser i hele EU.

Med afsæt i sine egne mandater vil KKE  benytte alle muligheder for at styrke modstanden imod EU og forsvare arbejderklassens interesser. 

Parlamentsgruppens skriftlig beretning  omhandler blandt andet en vurdering af samarbejdet i den gruppe i EU-parlamentet, hvor Folkebevægelsen er tilsluttet. Gruppen består af to blokke, Forenede Europæiske Venstre og Nordisk Grønne Venstre, som i daglig tale forkortes GUE/NGL. Folkebevægelsen er en del af den nordiske gruppe. Den anden gruppe består især af partier tilsluttet Europæisk Venstreparti.

FORSKYDNING I GUE/NGL

Efter EU-parlamentsvalget skete der visse forskydninger i GUE/NGL, som beskrives på følgende måde i den skriftlige beretning:

"Gruppen er vokset fra 34 til 52 medlemmer efter valget. Væksten kommer overvejende fra de sydeuropæiske medlemslande, hvor venstrefløjen er gået frem i bl.a. Spanien og Grækenland. Blandt de nye "partier" er den spanske folkelige – og EU-kritiske – bevægelse Podemos samt Bildu, der kæmper for baskernes ret til selvbestemmelse. Gruppen har også sagt farvel til nogle partier. Herunder det græske kommunistparti (KKE), der har besluttet sig for at være i den tekniske gruppe af "uafhængige medlemmer". KKE sidder nu i gruppe med de græske fascister fra Gyldent Daggry." 

Virkeligheden er, at KKE, som fik valgt to mandater, efter valget brød med GUE. KKE har igennem sine udtalelser grundigt redegjort for sine bevæggrunde. KKE brød med GUE, fordi gruppen i dag domineres af Europæiske Venstreparti (ELP).

Partiet – som Enhedslisten er tilsluttet – er tilhænger af EU og påstår, at EU kan reformeres indefra. ELP er også tilhænger af euroen og har på forskellig måde støttet EU's nyliberale politik. KKE mener, at denne kurs er blevet cementeret i GUE, og trådte ud af gruppen for ikke at blive taget til indtægt for ELP's grundlæggende EU-positive holdning.

STYRKE MODSTANDEN

Samtidigt erklærede KKE, at det i parlamentet vil stå udenfor de etablerede blokke. Med afsæt i sine egne mandater vil KKE  benytte alle muligheder for at føre en politik for at styrke modstanden imod EU og forsvare arbejderklassens interesser.

Ligeledes påpeger KKE, at den dybe kapitalistiske krise gør det nødvendigt at styrke kampen mod den fremvoksende fascisme i Europa, blandt andet det græske "Gyldent Daggry", som utallige gange har overfaldet den græske fagbevægelses (PAME) og KKE's demonstrationer.  Derfor er det helt ude i skoven at påstå, at KKE skulle sidde i en fælles gruppe i parlamentet med fascisterne.  

Sagen bør naturligvis føre til en beklagelse overfor KKE, som i mange år har været en loyal samarbejdspartner for Folkebevægelsen. Men den er også en god anledning til at sætte sig ind i KKE's holdninger. Det kan gøre ved at besøge KKE's hjemmeside http://inter.kke.gr/en