FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Sæt mennesker før profit

Kommentar
tor 7. maj - 2020

Nedlukningen af Danmark under coronakrisen har skabt mærkbar mindre luftforurening og begrænset udledningen af CO2. Men over tid var det blot en dråbe i havet. 

Den forurenede luft, ikke mindst i de store byer, betyder hvert eneste år tabet af tusinder af menneskeliv. Den nyeste rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet anslår således, at 4200 mennesker døde som konsekvens af luftforureningen i 2018.

Den kapitalistiske produktionsmåde betyder massiv luftforurening og en unødvendig stor udledning af CO2.

Bilerne i byerne er den helt store dræber. Da nedlukningen af Danmark under corona var mest markant, faldt trafikken på vejene med 40 procent. Forureningen fra trafikken blev reduceret med 35 procent.

>> LÆS OGSÅ: Mindre trafik under corona redder menneskeliv

I takt med at Danmark nu igen lukker op, stiger trafikmængden igen, og forureningen øges tilsvarende.

Det er åbenlyst, at der er behov for en bred vifte af tiltag, som spænder fra en markant udvikling af den kollektive trafik, trafikbegrænsende initiativer i byerne, herunder forbud mod ældre dieselbiler, og i det hele taget markant øgede krav til begrænsningen af forureningen fra både biler, lastbiler, tog, busser med videre, herunder en hurtig overgang til elmotorer. Mange andre forslag må på bordet.

Corona har betydet et næsten totalt stop for flytrafikken, hvad der ligeledes har mindsket både forureningen og udledningen af CO2. Det er nu, der skal sættes ind for at flytte passagerer fra fly til tog og andre skridt for at begrænse lufttrafikken på sigt. På alle disse områder skal der handles hurtigt i forhold til både luftforureningen og CO2-udledningen.

Hele produktionen og den globale transport af varer og mennesker må gennemgås med en tættekam. Tilsvarende gælder det i forhold til landbruget, hvor der er store muligheder for at reducere CO2-udledningen og begrænse luftforureningen. Som et rigt land må Danmark være med til at vise vejen. Det kan kun gå for langsomt.

Coronakrisen afslørede, at Danmark ikke har en national produktion af hverken værnemidler eller livsnødvendigt hospitalsudstyr, som måtte flyves ind fra Kina. Det er toppen af et gigantisk isbjerg, som er skabt af den kapitalistiske produktionsmåde. Jagten på maksimalprofit giver massiv luftforurening og en unødvendig stor udledning af CO2.

Når man ser ud over verden, tegner der sig et billede af, at de lande, som har klaret sig bedst i kampen mod corona, er lande med en stærk offentlig sektor og et udbygget sundhedsvæsen med lige og gratis adgang for alle. Det vil også spille en afgørende rolle i forhold til den dybe økonomiske krise, som vi nu står ved starten af.

Fællesskab og solidaritet kræver national selvbestemmelse. Det skal naturligvis være befolkningen i Danmark, som selv beslutter, hvilket samfund vi ønsker. Hvis fællesskabet ejer forsyningen af el, vand, varme, teletrafik, fødevarer, den kollektive trafik, finanssektoren og de vigtigste produktionsmidler, kan befolkningen selv beslutte de nødvendige skridt for at begrænse både CO2-udledning og forureningen. Også her vil solidaritet og fællesskab være helt afgørende.