Sæt hælene i - stem nej

Kommentar
tor 3. dec - 2015

Ved dagens folkeafstemning peger meningsmålingerne på en styrket nej-side. Men intet er afgjort endnu. Der skal kæmpes for de sidste stemmer, helt frem til valglokalerne lukker. Tvivlerne skal have det sidste skub ud af sofaen.

Siden Danmark blev medlem af EF i 1972, har EU gradvist traktatfæstet sin kurs mod en stadig snævrere union. I en lind strøm er magt og kompetancer flyttet fra det danske Folketing til EU og dets institutioner. Dermed har også den europæiske storkapital fået stadig mere magt. 

Konsekvensen er, at demokratiet undergraves. På område efter område er det danske Folketing i stigende omfang tvunget til at efterleve EU's direktiver. Der er ingen fortrydelsesret i EU. 

Kun et NEJ kan forhindre at Danmarks selvbestemmelsesret endnu engang begrænses.

De danske ja-partier valgte at sende retsforbeholdet til folkeafstemning, netop som det begyndte at virke efter hensigten. Konkret sikrer retsforbeholdet nemlig, at den danske retspolitik afgøres af Folketinget. 

Tilhængerne har forsøgt at tage en lang række organisationer til indtægt for et ja. Men selv dybt i Politiforbundet er der en stor gruppe af skeptikere og nej-sigere. Og ikke i et eneste tilfælde har ja-partierne kunnet påvise, at Europol har afvist et lands ansøgning om indgåelse af en samarbejdsaftale. 

Folkeafstemningen er ikke en afstemning for eller imod børneporno eller handel med kvinder. Det er ikke en folkeafstemning for eller imod en human flygtningepolitik. Det er ikke en afstemning for eller imod Europol, som man skulle tro, når man hører på EU-tilhængerne. 

Det er i bund og grund en folkeafstemning om, hvorvidt restpolitikken skal besluttes i Folketinget, og hvorvidt det er i Folketinget eller i EU, at rammerne for et grænseoverskridende politisamarbejde skal besluttes.  

Det er en afstemning, hvor kun et nej kan forhindre, at Danmarks selvbestemmelsesret endnu engang begrænses.

Hvis et flertal stemmer ja i dag, så står de andre danske forbehold for tur. Tilhængerne har haft det som deres målsætning lige siden de blev vedtaget i 1993. Det må ikke lykkes. Sæt hælene i. Stem NEJ.