Nye materialer fra Kommunistisk Parti

Bestil plakater og flyers til din by
man 29. apr - 2013

Kommunistisk Parti har udgivet nye materialer. En flyer og en stor plakat. Materialet kan bestilles på webshop.kommunister.dk.

Det nye materiale sætter fokus på Kommunistisk Parti og skal bruges til at gøre partiet mere synlig lokalt. 

Partiet kæmper for et socialistisk samfund. Opbygningen af det socialistiske samfund skal være arbejderklassens eget værk, og der findes ingen opskrift på, hvordan det skal ske. Men der kan alligevel opstilles nogle almene principper:

• Den politiske målsætning er at erobre og nedbryde den borgerlige stat og i stedet opbygge en ægte folkemagt, som bygger på et aktivt deltagerdemokrati.

• Den økonomiske målsætning er at sikre en kollektiv ejendomsret til de afgørende produktionsmidler og opbygge en folkelig ledelse af produktionen. Også den finansielle sektor, energisektoren m.v. socialiseres.

• Den fordelingspolitiske målsætning er at opbygge et kollektivt og solidarisk velfæressamfund, som lønner ethvert menneske efter sin indsats og tager hånd om dem, der ikke kan klare sig selv.

• Den klima- og miljøpolitiske målsætning er at opbygge et bæredygtigt samfund, som baserer sig på vedvarende energi, et økologisk landbrug og opgør med forbrugerismen.

Bestil det nye materiale og se mere.