FOTO: Tobias Stidsen
1 af 1

Nederlag til regeringen

Kommentar
ons 31. okt - 2018

Regeringen har ønsket at importere mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark fra 12 udvalgte lande udenfor EU, som Indien, Kina og Thailand. Planen var, at det blandt andet skulle ske ved at sænke mindstekravet til deres løn fra de nuværende 418.000 til 330.000 kroner årligt. Men en markant modstand fra fagbevægelsen mod regeringens planer førte til et sammenbrud i forhandlingerne, allerede inden de reelt blev startet.

Regeringens afsæt er at sikre virksomhederne billig udenlandsk arbejdskraft. Det vil betyde en ny omgang løndumping, fordi de lavtlønnede udenlandske arbejdere vil lægge et voldsomt pres på herboende arbejderes lønninger. 

I stedet for at lægge øget pres på arbejdsgiverne vil regeringen sikre billig arbejdskraft fra udlandet.

Dansk Industri har beregnet, at hvis lønkravet sænkes, som regeringen ønsker det, ville det betyde, at 10.000 faglærte og højtuddannede arbejdere udenfor EU ville søge arbejde i Danmark frem mod 2025. 

Efter sammenbruddet i forhandlingerne har DI endnu engang klaget sin nød og sunget den velkendte sang om "manglen på arbejdskraft". Men virksomhederne ligger, som de har redt.

Tilbage i 2014 blev der indgået en tre-partsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, som skulle sikre flere praktikpladser. I dag er der fortsat over 10.000 unge, som ikke kan færdiggøre deres uddannelse, fordi virksomhederne ikke har stillet de nødvendige praktikpladser til rådighed.

Efteruddannelse og omskoling er også langtfra på højde med behovet, blandt andet som følge af vedholdende nedskæringer.

I stedet for at lægge øget pres på arbejdsgiverne vil regeringen sikre billig arbejdskraft fra Asien. Og det er vel at mærke arbejdskraft, hvis uddannelse er betalt af lande, som er langt fattigere end Danmark.

Regeringen har ikke givet op. Den vil nu lægge sine forslag frem i folketingssalen, hvor det forventes, at 15 af dens 21 forslag vil kunne samle flertal. Derfor må kampen fortsættes for at forhindre løndumping og sikre flere praktikpladser og flere penge til uddannelse og efteruddannelse. Et åbenlyst tema til den valgkamp der allerede er skudt i gang.