1 af 1

Kursskifte kræver brud med finanspagt

Vælgerflugten fra Socialdemokraterne vidner om, at stadig flere arbejdere ikke mener, at regeringen har imødekommet kravene fra arbejdspladserne og fagbevægelsen.
ons 24. sep - 2014

På Socialdemokraternes kongres i Aalborg kritiserede Helle Thorning-Schmidt dagpengelovgivningen og lovede forandringer, men først på den anden side af et folketingsvalg. Samtidigt meddelte hun, at rapporten fra dagpengekommissionen er fremrykket, men det må ikke glemmes, at dens forslag skal holde sig indenfor den nuværende økonomiske ramme.

Statsministerens udmelding var i bund og grund en gratis omgang og et slag i hovedet på de arbejdsløse og de mange i fagbevægelsen og Socialdemokraternes eget bagland, der kræver en indgriben her og nu. Og dagpengesagen er langt fra regeringens eneste problem.

STRID OM NULVÆKST

Regeringen og Venstre skændes om, hvem der har den bedste sundhedsplan. Imens har regionerne vedtaget budgetterne for næste år. I tre ud af fem regioner er det allerede besluttet at gennemføre nye fyringsrunder. Det er konsekvenserne af den økonomiske ramme, som regeringen har påtvunget regionerne. Det er resultatet af de budgetter, som nu falder på plads med stemmer fra både regeringspartierne og de borgerlige partier.

Også i kommunerne står der grelt til. Igennem de seneste tre år har regeringen påtvunget landets kommuner økonomisk nulvækst. Det er præcist hvad Socialdemokraterne energisk advarer befolkningen om, at Venstre vil gennemføre.  

Der er enighed om at udskrive flere fyresedler til et personale, der aldrig har løbet stærkere.

Både regeringen og VKO støtter EU's finanspagt og de budgetlove, som er ved at kvæle den danske velfærd.  Forskellen mellem den økonomiske politik hos regeringen og Lars Løkke og co begrænser sig til nogle promiller i regionernes råderum. Der er enighed om at udskrive flere fyresedler til et personale, der aldrig har løbet stærkere. Forskellen er næsten ens.

​Som alle andre regeringer i EU har også den danske regering tilsluttet sig de liberale dogmer om, at det kun er kapitalen og det private erhvervsliv, der kan skabe fremgang og nye arbejdspladser.

Det kom blandt andet frem i en redegørelse fra Henrik Sass Larsens Enhvervs- og Vækstministerium. Her roses skatte- og afgiftslettelserne til erhvervslivet, og det slås fast, at danske virksomheders konkurrenceevne kan styrkes ved lavere dansk lønudvikling end i udlandet og ved at slække på miljøkravene til virksomhederne!

ANGREB PÅ FAGBEVÆGELSEN

Kursen er sat mod nye opgør med fagbevægelsen. Ved de offentlige ansattes overenskomstforhandlinger lægger de offentlige arbejdsgivere op til et generalangreb på de offentligt ansattes arbejdstidsregler for at gennemtvinge de milliardbesparelser i den offentlige sektor, som regeringen har stillet i udsigt.

Ved sidste valg gennemførte fagbevægelsen "Skævt-kampagnen", som sikrede,Politisk  at Lars Løkke Rasmussen fik en fyreseddel. Fagbevægelsen har for længst opgivet at gentage denne succes. Der er simpelthen for langt mellem regeringens politik og forventningerne på landets arbejdspladser.   

Venstre og Konservative vejrer morgenluft. Hvis de genvinder regeringsmagten vil de sætte farten op i den nyliberale udvikling. De overvejer nye skattelettelser, massive udliciteringer og offentlige nedskæringer. De vil forgylde storkapitalen og sende regningen for kapitalismens krise til dig og mig. 

Et politisk kursskifte kræver et brud med finanspagten og en afskaffelse af budgetlovene, der lægger kommuner og regioner i lænker. Fælles kamp for arbejdspladser, for dagpenge, for reallønnen, for velfærden er den eneste farbare vej, uanset hvilken regering der har magten.