FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Kulegrav både FE, PET og Forsvarsministeriet

Kommentar
tor 27. aug - 2020

Ligene vælter ud af skabene i efterretningstjenesterne – ikke mindst i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) som nu kritiseres af Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) for på en række områder at have arbejdet i modstrid med lovgivningen i årevis.

FE har ulovligt tilbageholdt oplysninger, og givet forkerte oplysninger, til TET. Blandt andet for at dække over efterretningstjenestens ulovlige arbejdsmetoder herunder systematisk indsamling og videregivelse af oplysninger om danske statsborgere. Derfor konkluderer TET, at de som kontrolinstans ikke har kunnet fungere efter hensigten.

Den ulovlige indsamlingen af oplysninger om danske statsborgere startede allerede før tilsynet blev oprettet i 2014.

I følge TET er ulovlighederne ikke af nyere dato. TET påpeger på at deres materiale indikerer, at den ulovlige indsamlingen af oplysninger om danske statsborgere startede allerede før tilsynet blev oprettet i 2014.

I Folketinget optræder både regeringen og de borgerlige partiers retsordfører som om rapporten fra TET er kommet som lyn fra en klar himmel. Virkeligheden er at TET allerede fra 2015 – i sin første rapport – pegede på flere ulovlige forhold i efterretningstjenesternes arbejde. Siden har kritikken været rejst i hver eneste af TET's årlige rapporter, uden at skiftende ministre har løftet et øjenbryn.

Først da en whistleblower overgav et omfattende materiale til TET sidste år, og TET igangsatte en dybere undersøgelse, som medførte den nu skærpede kritik, tog begivenhederne fart.

I dag er det ikke en hemmelighed at efterretningstjenesterne brød loven under den kolde krig. Det skete i dyb forståelse med skiftende regeringer, at hundredetusinder af kommunister, fredsaktivieter og fagligt aktive, blev registreret og overvåget af hensyn til rigets sikkerhed. Og oplysningerne om de mange danske statsborgere blev overgivet til blandt andet USA.

Da folketinget nedsatte TET blev dets opgaver reduceret til overvågning af en lille brøkdel af efterretningstjenesternes arbejde. TET blev ikke sammensat af mennesker med forstand på efterretningsarbejde, og deres resourcer er meget begrænsede. På mange måder et demokratisk alibi, der ligesom alle de andre kontrolinstanser, aldrig var nedsat for at sikre at efterretningstjenesterne overholdt landets lovgivning, så havde de fået et helt andet og bredere mandat, langt større resourcer og man havde behandlet deres rapporter med en helt anden seriøsitet.

Nu ruller skandalen, som aldrig skulle have været fremme i lyset, tilsyneladende fordi TET reelt har forsøgt at passe sit arbejde og ikke har ladet sig true af FE, som har indhentet oplysninger om en af TET's ansatte – naturligvis i strid med gældende lovgivning.

Der er en tæt magtfuld personkreds i denne sag, som har rokeret mellem stillinger i toppen af PET, FE og forsvarsministeriet. Her har de dækket over hinanden i sikker forvisning om, at de kunne gå på vandet. Og at der var "grønt lys" fra kredsen af NATO-partier i det danske folketing, der sikrede at efterretningstjenesterne handler i overensstemmelse med Danmarks sikkerhed, om nødvendigt også i modstrid med landets lovgivning, sådan som efterretningstjenesterne altid har gjort.

Hvis det ikke var tilfældet, hvordan kunne regeringen så udnævne en af sagens hovedpersoner til ny dansk ambassadør i Berlin, på trods af, at man havde kendskab til TET's anklager. Det giver kun mening, hvis planen var endnu engang at feje kritikken fra TET ind under gulvtæppet.

Da TET har rapporteret om forholdene siden 2015 har en kreds af forsvarsministre i bedste fald lukket øjnene for den ulovlige praksis. Vi skyder næppe forkert hvis vi peger på, at FE har udleveret de ulovlige indsamlede personoplysninger til PET og at relevante personoplysninger er videregivet til Danmarks nære allierede, herunder USA og Israel.

Som under den kolde krig vil NATO-partierne holde flest muligt af hemmelighederne for sig selv. Derfor valgte regeringen kun at indbyde NATO-partier til en orientering om sagen. Enhedslisten, Alternativet og Nye Borgerlige blev ikke indbudt til mødet. Det er i sig selv en skandale.

Der er brug for en uvidlig kulegravning af både efterretningstjenesterne og forsvarsministeriet. Der er god grund til at imødekomme TET's anbefaling om at give kontrolorganet de nødvendige kompetancer og resourcer. Og at etablerere en whiatleblowerordning vedrørende FE i regi af TET.

Befolkningen har krav på omfattende indsigt i denne skandale. Og de mange danskere, som ulovligt er registreret og hvis data er videregivet til andre, har krav på at få adgang til deres ulovligt indsamlede sagsakter.