1 af 1

Giv CETA modstand!

Udtalelse
man 13. mar - 2017

Folketinget er ved at hastebehandle den såkaldte frihandels- og investeringsaftalen CETA mellem EU og Canada. På trods af en stor folkelig modstand og skepsis i hele Europa, tilsidesættes en normal demokratisk proces af aftalen som er på små 3000 sider.

Aftalen åbner op for et transatlantisk frit marked, med fri bevægelighed for kapital, arbejdskraft og serviceydelser. Den er dermed et angreb på vores velfærd, miljø, arbejdsrettigheder og forbrugerrettighed, uanset de mange vidtløftige formuleringer der findes i aftalen. Dertil kommer så den helt igennem udemokratiske voldgift hvor de multinationale selskaber kan anlægge sag imod nationalstaterne hvis der muligheder for profit antastes.

Det er derfor godt, at Kommunistisk Parti kan konstatere, at modstanden mod de såkaldte frihandelsaftaler er voksende både her i landet og i det øvrige Europa. Kampen imod monopolernes indre marked og globalisering som medvirker til øget kapital koncentration og rigdom på stadig færre hænder slutter ikke med folketingets behandling og vedtagelse af aftalen. Den er faktisk kun lige begyndt.

Det er positivt, at det landsdækkende fællesinitiativ STOP CETA og TTIP gennemfører en landsdækkende aktionsuge den 13.-20. marts og en demonstration i København torsdag den 23. marts.

Kommunistisk Parti bakker op om aktiviteterne mod CETA og opfordrer alle, herunder medlemmer og sympatisører til Kommunistisk Parti om at deltage i de landsdækkende aktiviteter i aktionsugen og mobiliseringen op til demonstrationen den 23. marts.

Kommunistisk Parti
Landsledelsen
11.03.17