1 af 1

Gør front mod frygten

Kommentar
ons 7. jan - 2015

De arbejdsløse er blevet en af de mest udskældte grupper i det danske samfund. Angrebet af de borgerlige, arbejdsgiverne, medierne - og svigtet af regeringen. 

Når man følger den politiske debat, kan man få det indtryk, at de arbejdsløse afviser det arbejde, de får tilbudt. Denne og lignende myter er bygget op i årevis. Beskæftigelsesministeriets egne tal viser, at der sidste år var 427.398 danskere, som i kortere eller længere tid modtog kontanthjælp eller dagpenge. Ud af disse afviste 82 at tage et anvist arbejde. Det er arbejdsmarkedet, der ikke er til rådighed for de arbejdsløse og ikke omvendt.

Frygten for arbejdsløshed er trængt ud i alle kroge af det danske arbejdsmarked, fordi en fyreseddel kan betyde frit fald.

Forskellen mellem den løn, man får på arbejdsmarkedet, og dagpenge bliver stadig større. Understøttelsen kompencerer i stadig ringere grad for tabet af indtægt ved arbejdsløshed. I dag betyder en fyreseddel et indtægtstab på mellem 30 og 60 procent. Siden 2013 er der 50.000 arbejdsløse, som har mistet deres dagpengeret. Tusinder har helt mistet eksistensgrundlaget. Regeringens lappeløsninger er og bliver utilstrækkelige.

Frygten for arbejdsløshed er trængt ud i alle kroge af det danske arbejdsmarked. Lønkampen på de danske arbejdspladser er gået i stå, sådan som det fra starten var hensigten med angrebene på dagpengene. Men det har også skabt en voksende tilslutning bag kravet om større tryghed i ansættelsen. Ifølge ugebrevet A4, er der et markant og stigende flertal af arbejdere i beskæftigelse, der støtter dette krav, i takt med at dagpengene er forringet.

I sin nytårstale understregede Helle Thorning Schmidt, at en kommende dagpengereform skal sikre, at færre mister dagpengene. Det er helt utilstrækkeligt. Det er kapitalismen, som skaber arbejdsløsheden. Derfor skal alle arbejdsløse have ret til dagpenge, indtil de kan tilbydes et arbejde. Og dagpengene må reguleres, så købekraften ikke udhules år for år, som det sker i dag. 

En samlet fagbevægelse - arbejdende og arbejdsløse - må gøre front mod frygten, med fælles kamp for fælles krav. Det Danmark vi kender, er ikke godt nok!