FOTO: Andrea Sigaard
1 af 1

Forhandlinger - ikke mere krig

Kommentar
ons 13. jan - 2016

Borgerkrigen raser fortsat i Syrien. Dødstallet har for længst passeret 250.000. Langt over 4 millioner er flygtet til udlandet og næsten dobbelt så mange skønnes at være internt fordrevne.  

Fra første færd blev konflikten internationaliseret. Stormagterne støttede og udrustede først en bred vifte af militser, men det var kun et første skridt.

USA, Storbritannien, Frankrig og Tyrkiet og en lang række reaktionære arabiske lande kæmper eller bomber i dag i Syrien. De har længe været forenet i deres bestræbelser på at styrte Syriens regering og præsident Assad.

Den syriske regering har tilsvarende fået hjælp fra Rusland, som kæmper for sine egne stormagtsinteresser. De russiske bombardementer har forrykket styrkeforhold på slagmarken. 

En øget udenlandsk indblanding vil skabe nye flygtningestrømme. I stedet bør Danmark arbejde for en fredsproces.

Kampen mod IS har hidtil været det officielle påskud for vestmagternes krigsførelse i Syrien. Alligevel har man afvist ethvert samarbejde med den syriske regeringshær, som står overfor IS på landjorden. 

I første omgang afviste den danske regering at deltage i vestmagternes krig i Syrien, som foregår i modstrid med FN-pagten og dermed er ulovlig.

Den danske krigsdeltagelse blev derfor koncentreret i Irak. Men skridt for skridt er denne situation under forandring. Danmark bidrager i dag med radarstøtte til vestmagternes krig i selve Syrien.

Nu har USA bedt Danmark om yderligere støtte. Regeringen overvejer at sende både jægersoldater og jagerfly i krig. Det vil muligvis allerede blive drøftet i Udenrigspolitisk Nævn i morgen.

Der findes ikke findes militære løsninger på konflikten.

En øget udenlandsk militær indblanding vil skabe nye flygtningestrømme. I stedet bør Danmark arbejde for en fredsproces og sende nødhjælp til Syrien.

Der er brug for dialog mellem alle krigens parter. Krigen kan kun bringes til ophør gennem en forhandlet politisk løsning, hvor målet er et frit Syrien, hvor demokratiet omfatter alle befolkningsgrupper i landet og udlandets indblanding bringes til ophør.