FOTO: Tobias Stidsen
1 af 1

Flere penge til regionerne

Kommentar
tir 6. nov - 2018

Det er ikke tilfældigt, at regeringen forsøger at give indtryk af, at milliarderne flyder rundt til landets hospitaler i en lind strøm. Sundhedspolitik bliver et centralt emne i den valgkamp, som allerede er i gang. Men der er en afgrund til forskel mellem regeringens skønmaling og den virkelighed, der tegner sig i landets regioner.

Mindre personale skal varetage flere opgaver. Derfor siger man nu stop. 

Værst er situationen i Region Sjælland, hvor der er varslet 317 fyringer og nedlæggelse af flere hundrede ubesatte stillinger. I alt skal der spares 184 millioner kroner i regionen. Ud over massefyringerne på regionens hospitaler kommer der voldsomme besparelser på den kollektive trafik.

I Region Sjælland har der i årevis været elendige arbejdsforhold på flere af regionens hospitaler, hvor de ansatte og deres fagforeninger flere gange har aktioneret i protest mod det elendige arbejdsmiljø. Antallet af patienter stiger, og medicinen bliver dyrere. Det er der ikke taget højde for i den økonomiaftale, regeringen har påtvunget regionerne. Derfor svinges nedskæringskniven igen.

For patienterne betyder det uundgåeligt en dårligere behandling. For personalet betyder massefyringerne, at forholdene forværres yderligere. Mindre personale skal varetage flere opgaver. Derfor siger man nu stop.

24 faglige organisationer – der repræsenterer samtlige ansatte i Region Sjælland – har rejst en fælles modstand, blandt andet med et protestmøde i Sorø i går, for at lægge maksimalt pres på regionens politikere. 

Inden protestmødet i går meddelte regionen, at antallet af fyringer nu er nede på 198, fordi en del af de fyringstruede bliver omplaceret. Men det ændrer ikke ved, at der stadig skal nedlægges omkring 600 stillinger på regionens sygehuse.

Regionerne er sat på en umulig opgave. De skal sikre behandling af flere patienter og finansiere den dyrere medicin. Mange års sparekrav og endeløse effektiviseringer har sat sine dybe spor. Der er kun en vej. De ansatte og deres organisationer – om muligt sammen med regionerne – må kræve, at regeringen åbner for kassen og giver regionerne et nødvendigt økonomisk løft.