Europa på forkert kurs

Kommentar
ons 3. feb - 2016

I Frankrig fortsætter undtagelsestilstanden på 3. måned. Forsamlings- og ytringsfriheden er sat ud af kraft. Præsident Hollande ønsker at forlænge undtagelsestilstanden yderligere. Ikke én af regeringerne i EU har protesteret.

Europa var kontinentet, hvor ideen om demokrati blev skabt, og hvor den franske revolutions parole om "frihed, lighed og broderskab"  bredte sig som en lynild. I dag er Europa ramt af en dyb og langvarig økonomisk krise. Storkapitalen har sat alle sejl til for at beskytte sin magt og privilegier og i sidste ende det kapitalistiske udbyttersystem. 

EU's institutioner bruges til at gennemtvinge den europæiske storkapitals ønsker og krav. Parolen om "frihed" blev med terrorlovgivningen erstattet af den mest omfattende overvågning i Europas historie.

Den europæiske storkapital er en magtfuld og kynisk del af de velbjærgedes "broderskab". 

Parolen om "lighed" blev knust af kapitalismens junglelov, som hver dag gør de rige rigere end nogensinde før. Over hele EU har man sendt regningen til arbejderklassen og den brede befolkning, som man vil fratage de forbedringer, der er tilkæmpet siden Pariserkommunens dage. 

På storkapitalens vegne arbejder EU og dets institutioner for at sikre råstoffer, markeder og kapital. Udbytternes asociale sammenhold retter sig imod folkene. Den europæiske storkapital er en magtfuld og kynisk del af de velbjærgedes "broderskab". Med militær magt har man kæmpet for at sikre kapitalens interesser i Mellemøsten og Nordafrika, og man trænger stadig længere mod øst, frem mod Ruslands grænser.

Stillet overfor en af de største flygtningekriser i nyere tid, har EU's magthavere lukket op for racisme og fremmedhad og samtidigt vist sig ude af stand til at løse noget som helst.

De "Europæiske værdier",som storkapitalen forsvarer i Frankrig og resten af EU, er i bund og grund de samme værdier, som tidligere har kastet verden ud i to verdenskrige. Det er imperialismens værdier, som på alle måder står i skærende modsætning til "frihed, lighed og broderskab".