1 af 1

Europæisk Venstreparti vil ændre EU indefra

I en række EU-lande diskuteres det Europæiske Venstreparti (ELP) med stadigt større intensitet. Hidtil har diskussionen i Danmark været meget begrænset.
tir 29. jul - 2014

EU er storkapitalens projekt og har været det helt tilbage fra stiftelsen. EU er et redskab til at forsvare den europæiske storkapitals interesser overfor både imperialistiske rivaler og ikke mindst for at tøjle den europæiske arbejderklasse og dens faglige og politiske organisationer og optimere profitten.

Under den dybe kapitalistiske krise i Europa har  EU har været et centralt redskab for den herskende klasse, som gennem EU har formuleret en fælles strategi for at sikre både euroens og kapitalismens overlevelse. I land efter land er de samme angreb haglet ned over arbejderklassen og det store befolkningsflertal.

ET BRUD MED EU ER NØDVENDIGT

Der kan ikke føres en politik i folkeflertallets interesser indenfor finanspagtens rammer. EU har ydermere traktatfæstet, at medlemslandene skal føre en liberal økonomisk politik. Der kan kun skabes et reelt politisk alternativ, til den kurs der føres i alle EU-lande, gennem et brud med EU.

Europæisk Venstreparti har et andet afsæt. ELP er et europæisk parti, som får dækket op til 85 procent af sine udgifter gennem bevillinger fra EU-parlamentet, i år over 1.200.000 euro. Partiet har en alenlang liste med kritik af EU og den politik EU fører. Det tiltrækker naturligvis mange frustrerede vælgere.

Men ELP kæmper ikke for at styrke modstanden mod EU. Tværtimod kæmper ELP i flere lande for at forhindre, at den brede folkelige kritik af EU udvikler sig til modstand og kamp for udmeldelse af EU.  ELP er erklærede EU-tilhængere, med en strategi for at forandre EU indefra, som sit grundlæggende afsæt. Derfor opstillede ELP Syrizas leder Alexis Tsipras, som kandidat til formandsposten for EU-kommissionen!  

En solidarisk udvikling i Europa frem mod socialismen, vil kun kunne ske imod og på trods af EU.

"I dag eksisterer eurozonen. Vi har en økonomisk union og en fælles valuta. Alle andre alternativer er værre. (...) Hvis Grækenland eller noget andet land i i krise forlader euroen, vil det være en katastrofe for Europa." Sådan sagde Alexis Tsipras, i fuld overensstemmelse med ELP's grundlag, da han besøgte USA i november måned sidste år. 

ELP's 32 medlemsorganisationer har ikke et fælles ideologisk grundlag. ELP rummer tidligere socialdemokrater for eksempel i det tyske parti Die Linke. Der er partier med flere ideologiske strømninger, som det græske Syriza og Enhedslisten i Danmark.

Der er også erklærede kommunistiske partier, som Frankrigs Kommunistiske Parti, Italiens Kommunistiske Parti og Spaniens Kommunistiske Parti. Under den kolde krig forsvarede de sidstnævnte den såkaldte eurokommunisme og opgav marxismens ide om et revolutionært brud med kapitalismen og støttede allerede dengang EU.

EU KAN IKKE EROBRES INDEFRA

I modsætning til ELP mener Kommunistisk Parti, at det er kapitalismens grundlæggende modsætninger og ikke spekulanters fejlslagne politik, som er årsag til kapitalismens kriser. Derfor er det utilstrækkeligt at skifte politikerne ud.

Kommunistisk Parti kæmper for at forsvare den nationale selvbestemmelse og for en dansk udtræden af EU . Det kræver en bred folkelig alliance, også med ikke-socialistiske kræfter. Derfor støtter Kommunistisk Parti Folkebevægelsen mod EU. 

Den internationale solidaritet i EU må udvikle sig som en fælles kamp imod EU og den europæiske storkapital. En solidarisk udvikling i Europa frem mod socialismen vil kun kunne ske imod og på trods af EU. Ideen om, at man kan erobre EU's organer fra den europæiske storkapital, er i bedste fald en naiv illusion.