En boligpolitik for arbejderklassen

lør 20. jun - 2020

Tirsdag, 19. maj, 2020, 10:15:47

Klassekamp og boligpolitik

Kommunistisk Parti har netop udarbejdet et forslag til "En boligpolitik for arbejderklassen", som alle, der ønsker en anden vej, inviteres til at diskutere.

Kommunistisk Parti har netop udarbejdet et forslag til "En boligpolitik for arbejderklassen".

Det er et debatoplæg, som alle, der ønsker en anden vej, inviteres med til at diskutere, og gerne i Arbejderens spalter.

Når man læser debatoplægget, forbløffes man over, hvor stort udsalget af vores fælles ejendom har været.

Angrebet på den almene og kommunale boligsektor har været i gang længe. Schlüter-regeringen tvang Københavns Kommune til at sælge sine kommunale ejendomme, Anders Fogh Rasmussen forsøgte sig med at tilbyde den almene lejebolig som andelsbolig, hvilket dog ikke blev nogen succes. I samme moment blev loven lavet om, så andelshavere kunne optage lån i den enkelte bolig, hvilket reelt gjorde andelsboliger til ejerboliger.

Med ghettolovens vedtagelse kunne Dansk Folkeparti og Liberal Alliance med hver deres udgangspunkt få skovlen under den almene boligsektor. Dansk Folkeparti med deres fremmedhad og Liberal Alliance med deres had til alt kollektivt og med Inger Støjberg og Lars Løkke som de glade murbrækkere.

Det kan undre, at Socialdemokratiet og SF hoppede med på den galej, for ghettoloven er udtryk for et ualmindeligt modbydeligt og ondskabsfuldt menneskesyn.

Når man læser Kommunistisk Partis debatoplæg, forbløffes man over, hvor stort udsalget af vores fælles ejendom har været: 90 procent af jorden i de bebyggede områder i Danmark ejes af privatpersoner inklusiv interessentselskaber og virksomheder ... Københavns Kommune ejer nu kun syv procent af sit areal.

>> Læs Kommunistisk Partis debatoplæg: "En boligpolitik for arbejderklassen"

Alt dette udsalg af vores fælles ejendom kun for blandt andet at finansiere Ørestaden, Metroen.

I Aarhus plages indbyggerne af en højhusplan, og mange af vores større byer plages af store problemer.

Men debatoplægget peger ikke kun på problemer. Det indeholder også et væld af forslag til at vende udviklingen til gavn for befolkningen. Der peges blandt andet på Wien, hvor byen gennem en fond opkøber jord og nu ejer 50 procent af sit areal. Amsterdam ejer 80 procent af sin jord, som kan bruges til gavn for fællesskabet og byudvikling.

I debatoplægget foreslås en ny skattepolitik, ændring af lejelov, loven om almene boliger og loven om andelsboliger.

Her er der også forslag om en statsbank, gældssanering til de boligejere, der er kommet i klemme, og ikke mindst fjernelse af ghettoloven.

Her er der også forslag til en miljø- og klimavenlig by- og boligpolitik. Nej til liberalisering af planloven og det "nye, moderne" – lynaffredninger til gavn for private investorer.

Man kan spørge sig selv, hvordan er det kommet så vidt, at det ligner mere og mere en totalitær stat.

Den reaktionære ideologiske kamp har siden 1980'erne været i gang på alle planer – så klassetilhørsforholdet i nogen grad er afløst af diskussioner om køn, race og etnicitet.

Uanset disse diskussioner har vi alle brug for og retten til en billig og sund bolig. Derfor er det bemærkelsesværdigt at:

Boligforeningerne (eksempelvis Bo-Vita), som skulle forsvare beboerne i almene boliger, gør det modsatte. Lejernes LO er påfaldende tavse, Hvor er Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) henne?

En hel del 3F-afdelinger har talt mod ghettoloven, og beboerne i de almene boliger organiserer sig til modstand i Initiativet for Retfærdig Boligpolitik. Almen Modstand og andre boligaktivister er gået til modstand.

På grund af at boligpolitikken har udviklet sig helt skævt, og byudviklingen dermed er gået i den gale retning, har Kommunistisk Parti taget den nødvendige udfordring op i et debatoplæg.

Det er for at skabe et ideologisk og praktisk stykke værktøj til den kommende kamp om boligen og byen. Kommunistisk Parti opfordrer dig til at være med i debatten, så vi kan få en boligpolitik for arbejderklassen.