FOTO: Aage Christensen
1 af 1

Blå stue i strid med sig selv

Kommentar
fre 15. dec - 2017

Regeringspartierne strides indbyrdes og med støttepartiet Dansk Folkeparti. Det fyger med ultimative krav og trusler. Egentligt er der ikke noget nyt i selve den politiske substans. Uenighederne mellem regeringspartierne og DF har ligget og ulmet, siden regeringen blev dannet. Nu kommer materien igen frem til overfladen.

Lars Løkke Rasmussen er ikke den dygtige politiske håndværker, Venstre ynder at fremstille ham som. I stedet for at lave politiske aftaler der binder regeringen og DF sammen, er det hele udskudt og uløst. 

Der er god grund til at bidrage til at bringe denne regering til fald.

I sidste uges finanslovsaftale er viften af angreb på velfærden mangfoldige. Nu forhandles om Danmarkshistoriens største skattelettelser, der kun kan finansieres af nye nedskæringer. Samtidigt kræver DF bestandigt nye stramninger overfor flygtninge, som udfordrer konventionernes grænser.

Selv den såkaldte integrationsuddannelse, som har bragt tre gange flere flygtninge i arbejde siden 2015, vil DF have afskaffet. I deres optik skal flygtninge ikke integreres. De skal opbevares under kummerlige vilkår, til de kan udvises.

Efter et dårligt kommunal- og regionsvalg for både DF og Liberal Alliance køres alle mærkesagerne i front. Vi ser det dårligste og værste fra alle partierne presse sig igennem i det taktiske magtspil. Det sker med en sådan voldsomhed, at man ikke kan udelukke, at regeringen falder.

Samtidigt med at regeringspartierne og DF strides, fortsætter de deres hærgen af det danske samfund. Ved starten af OK 2018 udfordrede regeringen igen den danske model.

Besparelser på alt fra uddannelse til DSB, udliciteringen af S-togdriften i hovedstaden, brutale nedskæringer af Danmarks Radio og ødelæggelsen af Postnord er de seneste eksempler. 

I det politiske kaos har Socialdemokratiet tilkendegivet, at man vil stemme for finansloven, og man har ikke løftet en finger overfor DF's umenneskelige flygtningepolitik. Socialdemokratiet er drevet af snævre partitaktiske overvejelser.

Men der er god grund til at bidrage til at bringe denne regering til fald. Det kan kun gå for langsomt.